Den hellige Erik (18. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Erik

Konge og martyr, Sveriges vernehelgen

Fellesmesser for martyrer: For en martyr

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du skjenket den salige kong Erik martyrdødens seierspalme og himmelrikets herlighet. Vi ber deg: Hjelp oss ved hans fortjenester og forbønn å overvinne alt som vil skille oss fra deg, og gi oss engang æreskronen i himmelen. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! I dag minnes vi i hele Norden den hellige kong Erik, Sveriges vernehelgen. La oss be for våre brødre og søstre i Sverige:

L: For våre lokale kirker,
at de i felleskap med hverandre
og med hele den universelle Kirke,
må gi et godt vitnesbyrd for vår tid om Evangeliet.

L: For kong (dronning) N., Sveriges regjering
og alle andre med offentlig makt og myndighet i Sverige,
om kjærlighet og forstand, visdom og klokskap.

L: For dem som lider åndelig eller materielt,
om hjelp ved Kirkens og samfunnets innsats.

L: For alle kristne i Sverige,
og spesielt for Stockholm katolske stift,
biskop N. og alle andre med ansvar der.

Barmhjertige Gud,
du har sett i nåde til vårt broderfolk i øst.
Se fortsatt i nåde til Sveriges folk og kirke
på forbønn av den hellige martyr og konge Erik.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.