Den hellige Basilios den store og Den hellige Gregor fra Nazianz (2. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Basilios den store og Den hellige Gregor fra Nazianz

Biskoper og kirkelærere

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Messens tekster

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har opplyst og undervist din Kirke ved dine helgener Basilios’ og Gregors liv og lære. Gi at vi ydmykt tar imot din sannhet og trofast lever etter den i kjærlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag to av de tre store «kappadokiere» fra 300-tallet som kjempet for at Kirken – uavhengig av keisermakten – måtte fastholde en rett Kristus-bekjennelse, forent med ekte kristenliv. La oss vende oss til Herren i bønn:

L: Om at Kirken må fastholde en ren tro på ham
som vi i disse dager feirer.

L: At statlige myndigheter må avstå
fra å legge press på Kirken i teologiske spørsmål.

L: At troen må ledsages av barmhjertighet, fromhet og skjønnhet.

L: For våre kristne brødre og søstre i dagens Tyrkia.

Himmelske Far,
du har gjennom kirkelærere og læreembetet
gitt oss dypere innsikt i Kristus-mysteriet.
Gi oss å holde fast ved ham som ble menneske.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.