Den hellige Johannes I (18. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes I

Pave og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For paver eller for biskoper

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du som er de troendes evige lønn, har viet denne dag til minnet om den salige pave Johannes. Hør ditt folks bønner, så vi som ærer hans martyrium, tar eksempel av hans urokkelige tro. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige pave Johannes ble i år 526 arrestert av den østgotiske konge og døde etter kort tid i fangenskap (fordi han ikke hadde oppnådd de ønskede resultater i forhandlinger med keiseren i Konstantinopel om et rimelig forlik for østgoterne etter avsluttede religionsstridigheter). La oss be om miskunn for alle som arbeider for forsoning:

L: For alle med ansvar innen den økumeniske bevegelse,
at de fylt av kjærlighet må søke sannhet og forsoning.

L: For dem som søker å finne fredelige løsninger
på religiøse og andre stridigheter mellom folkene.

L: For dem som selv må lide
på grunn av sin innsats for fred og forsoning.

L: For alle med lederansvar her hos oss,
at de må lykkes i å finne akseptable løsninger
på de problem som dukker opp.

Herre Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn for å forsone oss med deg,
gi oss også å bli forsonet oss imellom.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.