Den hellige Johannes av Brébeuf og Den hellige Isaak Jogues, prester, og deres ledsagere (19. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes av Brébeuf og Den hellige Isaak Jogues, prester, og deres ledsagere

Martyrer i Canada

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For misjonærer som ble martyrer.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du vigslet troens førstegrøde i Nord-Amerika i den hellige Johannes’, den hellige Isaak Jogues’ og deres ledsageres forkynnelse og martyrdom. La deres offer være en sæd til kristentroens vekst og fremgang. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesuittene Johannes av Brebeuf og Isaak Jogues og deres ledsagere ble skjenket martyrkronen da de forkynte Evangeliet for Nord-Amerikas indianere. La oss be om miskunn:

L: Om at Evangeliet må gjennomtrenge og forene oss
– uansett arv, kultur eller etnisk opphav.

L: Om en rett utøvelse av det politiske ansvar
som påhviler Amerikas folk og ledere.

L: For indianere og andre
som lider som følge av diskriminering og vanstyre.

L: For Den katolske kirke i Nord-Amerika
og for jesuittenes virke der.

Himmelske Far,
du som på uforståelig vis deler ut martyrkronen,
hør de helliges forbønn for Nord-Amerikas folkeslag.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.