Den hellige Johannes døperens martyrdød (29. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes døperens martyrdød

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 119 (118),46–47

Herre, jeg talte om dine gjerninger for konger
og ble ikke til skamme,
jeg grunnet på dine bud, som jeg elsker.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gjorde den salige Johannes Døper til forløper for din Sønn, ved sin fødsel og sin død. Han gikk i døden for å vitne om sannhet og rettferd. Vi ber deg, hjelp oss som du hjalp Johannes, å kjempe for den tro som vi bekjenner. Ved vår Herre …

Denne minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

Jer 1,17–19
Du skal tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem.

I de dager kom Herrens ord til meg, og det lød så:

Du skal spenne beltet om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem, ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folket i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne; for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren.

Responsoriesalme

Sal 71 (70),1–2. 3–4a. 5–6ab. 15ab og 17

Omkved: Min munn skal forkynne din frelse.

Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt,
aldri i evighet skal jeg stå til skamme.
Forsvar meg i din rettferd og fri meg ut,
vend øret til min bønn og frels meg.

Vær meg et fjell jeg kan fly til,
en borg til frelse,
for du er min festning og min tilflukt.
Fri meg, Gud, fra den gudløses hånd.

For du, Herre, er mitt håp,
min støtte fra ungdommen av.
Fra mitt livs første stund har jeg satt min lit til deg.
Du valgte meg før jeg så dagens lys,
alle mine dager vil jeg lovsynge deg.

Min munn skal forkynne din pris,
hele dagen din frelse.
Gud, du har lært meg fra mine unge år,
om dine underverk har jeg sunget til denne dag.

Halleluja

Matt 5,10

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld,
for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Mark 6,17–29
Jeg vil ha Johannes Døperens hode hit på et fat – nå med det samme

På den tid hadde Herodes sendt ut folk for å arrestere Johannes, legge ham i lenker og kaste ham i fengsel, – for å gjøre Herodias til lags.

Det var nemlig så at Herodias var hans bror Filips hustru, men nå hadde Herodes giftet seg med henne, og Johannes hadde sagt til ham: «Det er deg ikke tillatt å ta din brors hustru!» Over dette var Herodias rasende, og gjerne hadde hun latt ham henrette, hun kunne bare ikke få satt det igjennom. For Herodes på sin side hadde respekt for Johannes; han skjønte det var en rettferdig og hellig mann, og holdt sin hånd over ham. Når han hørte ham, ble han tvilrådig og tankefull; allikevel lyttet han gjerne til ham.

Men så bød det seg en gunstig anledning, da Herodes feiret sin fødselsdag og gjorde et stort gjestebud for sine fremste menn, offiserene og de fornemste i Galilea.

Herodias’ datter kom inn og danset, og dette syntes både Herodes og hans gjester så vel om, at kongen sa til piken: «Be om hva du vil, så skal jeg gi deg det!» Ja, han svor på at hun skulle få hva hun ønsket, om det så var halvdelen av hans rike.

Hun gikk da ut og spurte sin mor: «Hva synes du jeg skal be om?»

Og moren svarte: «Be om Johannes Døperens hode.»

Straks skyndte hun seg tilbake til kongen og sa sitt ønske: «Jeg vil ha Johannes Døperens hode hit på et fat – nå med det samme.»

Da ble kongen svært ille ved, men fordi han hadde svoret, og det i gjestenes nærvær, ville han ikke svare nei. Han sendte straks en livvakt avsted med befaling om å hente Johannes’ hode. Og mannen gikk ned i fengslet og halshugget Johannes, bragte hans hode opp på et fat og gav det til piken. Og piken bragte det til sin mor.

Men da hans disipler fikk vite om dette, kom de og hentet liket og gravla det.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Enda en gang i år minnes vi den hellige Johannes Døperen, denne gang hans martyrdød. La oss be om at han som ved sine ord pekte på Guds Lam som tar bort verdens synder, også ved sin egen død må peke på dette offerlam:

L: At vi må ta til oss Den gamle pakts profetord
– like frem til Johannes Døperens forkynnelse –
og merke hvordan ordene helt peker mot Kristus.

L: For alle med ytre makt som føler Ordet besværlig,
at de må omvende seg til Kristus, Brudgommen,
heller enn å søke å utrydde hans venner og budbærere.

L: For dem som rammes av justismord,
at de i sin lidelse må være et vitnesbyrd
for sannheten og rettferdigheten, mot all urett.

L: At vi som stadig feirer Guds Lams offerdød
må være villig til å vitne om dette med vårt liv.

Herre Gud, himmelske Far,
du sendte Johannes Døperen som din Sønns Forløper.
Gi oss å høre hans vitnesbyrd om Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, hjelp oss ved disse offergaver å følge din rettferds vei, som Johannes Døperen forkynte i ørkenen og beseglet med sitt blod. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Forløperens misjon

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Vi lovpriser din storhet
som vi ser i den salige Johannes,
han som ble Kristi forløper
og hedret fremfor alle som er født av en kvinne.
I sin mors liv jublet han av fryd over Frelserens komme;
ved sin fødsel bragte han stor glede,
og som den eneste av profetene
utpekte han Guds lam, som gir oss forløsning.
I Jordans flod døpte han dåpens opphavsmann,
og således gjorde han dette vann hellig.
Ved sin blodige død fikk han bære
det høyeste vitnesbyrd om Kristus.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himlenes krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Kommunionsvers

Joh 3,27.30

Johannes svarte:
Han skal vokse, og jeg skal avta.

Slutningsbønn

Herre, vi har feiret den hellige Johannes Døperens fødsel til evig liv. Vi ber deg, gi oss ærefrykt for vår frelses sakrament, og la dets kraft fylle oss med glede. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse