Den hellige John Fisher og den hellige Thomas More (22. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige John Fisher og Den hellige Thomas More

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Evige Gud, du har satt martyriet som det høyeste vitnesbyrd om den sanne tro. Hjelp oss på forbønn av dine helgener John Fisher og Thomas More å vitne med vårt liv om den tro vi bekjenner med vår munn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! John Fisher og Thomas More fikk nåde til å være tro mot sin katolske overbevisning, i strid med reformasjonstidens statsmakt i England. La oss be om troskapens nåde i prøvelser:

L: For alle Kirkens ledere og andre tjenere
som presses for å gi opp troskapen mot katolisismen.

L: For alle statens ledere og andre tjenere
som må gi avkall på stand og stilling, liv og frihet,
for å holde fast på troens fellesskap i Kirken.

L: For vårt møte med de fattige og lidende,
at de må oppleve en kjærlighetens trosbekjennelse.

L: For våre politikeres innsats for rett og rettferdighet.

Allmektige, evige Gud,
du som bevarte helgenene John Fisher og Thomas More
i bekjennelsen til den katolske tro og Kirke,
gi også oss å følge ditt kall i alt som møter oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.