Den hellige Kasimir (4. mars)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kasimir

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som har lært oss at den sanne storhet er å tjene, unn oss på forbønn av den salige Kasimir å tjene deg uten opphør i hellighet og rettferd. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I dag minnes vi den polske kong Kasimir IVs sønn, den hellige Kasimir, som levde på slutten av 1400-tallet, døde i ung alder og er begravd i domkirken i Vilnius. La oss be:

L: For våre medkristne i Polen og i de baltiske landene,
at den salige Kasimirs hellighet må prege deres liv.

L: For alle som har innflytelse høyt oppe i samfunnet,
at de i like høy grad må være fromme og kjærlige.

L: At kjærlighet og gode gjerninger
må knytte bånd mellom dem som har det vondt
og dem som har det godt.

L: Om en ekte og sterk Maria-fromhet hos oss
– Gud til pris og ære.

Himmelske Far,
du som gav den salige Kasimir nåde og hellighet,
gi også oss den samme nåde og helliget,
og la oss som ham få utrette store gjerninger.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.