Den hellige Kornelius, pave, og Den hellige Kyprian, biskop (16. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kornelius og Den hellige Kyprian

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i dine helgener Kornelius og Kyprian gav du ditt folk oppofrende hyrder og standhaftige martyrer. Gjør oss på deres forbønn sterke og urokkelige i troen og ivrige i arbeidet for Kirkens enhet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! De to helgener Kornelius og Kyprian levde på 200-tallet etter Kristus. La oss – med tankene vendt mot dem – be for oss som nå lever:

L: For biskopen av Roma, pave Frans,
at han må utøve sitt embete slik at syndere
oppmuntres til å omvende seg og forbli i Kirken.

L: For dem med høy stilling i samfunnet,
at de også må kjempe for troen og enheten i Kirken.

L: For dem som blir forfulgt for sin kristne tros skyld,
at de må finne trøst og støtte hos Kirkens hyrder.

L: For biskopene og de andre kristne i Afrika,
at de sammen med oss må ta vare på budskapet
fra biskop Kyprian om Kirkens embete og enhet.

Himmelske Far,
du som gjennom dine helgener styrker Kirken,
bevar i oss alltid og overalt troen og enheten.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot ditt folks gaver til minne om dine martyrers lidelser. La den kraft som styrket Kornelius og Kyprian under forfølgelsen, også hjelpe oss i vår motgang. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, ydmykt ber vi deg: Skjenk oss din Ånds styrke gjennom disse mysterier, så vi med de hellige martyrer Kornelius og Kyprian som forbilde, kan vitne om Evangeliets sannhet. Ved Kristus, vår Herre.