Den hellige Marcellinus og Den hellige Peter (2. juni)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Marcellinus og Den hellige Peter

Martyrer

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer

Kirkebønn

Herre, vår Gud, de hellige martyrer Marcellinus og Peter bekjente modig sin tro og gikk i døden for den. Hjelp oss på deres forbønn å vise den samme urokkelige troskap mot deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Ifølge overleveringen skal de to hellige martyrer Marcellinus og Peter ha vært henholdsvis prest og eksorsist i Roma, og de ble begge halshugget under Diokletians forfølgelser. La oss be:

L: For alle som innehar geistlige eller lege oppdrag i Kirken,
om trofasthet, også under motstand og forfølgelse.

L: For dem som er aktive i politikken,
at de må vise bort de onde kreftenes maktlyst.

L: For dem som er rammet av besettelser
eller av sykdom som de tror er besettelse,
om helbred og hjelp fra Gud, vår gode Far.

L: For vår forkynnelse av Guds ord
og feiring av det eukaristiske offer.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som gir din Kirke mange slags tjenere,
hjelp dem alle til trofasthet og utholdenhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.