Den hellige Maria Magdalena (22. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Maria Magdalena

Messens tekster

Inngangsvers

Joh 20,17

Herren sa til Maria Magdalena:
Gå til mine brødre og si til dem at jeg drar opp til ham som er min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Evige, allmektige Gud, din enbårne Sønn lot den salige Maria Magdalena bringe det første budskap om påskens glede. Gi oss på hennes forbønn kraft til å forkynne den levende Kristus, og la oss engang få se ham som Herre i din herlighet, han som lever og råder …

Denne minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

Høys 3,1–4a
Jeg fant ham som jeg har kjær

Så sier bruden: Om natten lette jeg på mitt leie etter ham som mitt hjerte har kjær. Jeg lette, men fant ham ikke. «Jeg vil stå opp og gå rundt i byen og lete på gater og torg etter ham som mitt hjerte har kjær.» Jeg lette, men fant ham ikke.

Jeg møtte vaktmenn som gikk omkring i byen. «Har dere sett ham som jeg har kjær?» Men ikke før var jeg gått ifra dem, så fant jeg ham som jeg har kjær.

Eller:

Lesning

2 Kor 5,14–17
Nå betrakter vi ikke mer Kristus fra rent menneskelig synspunkt

Brødre, det er Kristi kjærlighet som driver oss, – fordi vi forstår, at når én er død på alles vegne, så er hans død alles død. Og når han døde for alle, var det for at det å leve ikke lenger skulle bety bare å leve sitt eget liv, men å leve for ham som er død og oppstanden for oss. Og slik betrakter vi nå ikke lenger noen fra rent menneskelig synspunkt. Selv om vi en gang har sett slik også på Kristus, gjør vi det ikke nå mer. Med andre ord: Den som lever i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi, noe nytt er blitt til.

Responsoriesalme

Sal 63 (62),2. 3–4. 5–6. 8–9

Omkved: Min sjel tørster etter deg, du min Gud.

Gud, du min Gud, deg søker jeg,
min sjel tørster etter deg.
Mitt kjød lengter etter deg
som den uttørrede jord etter regn.

Vis deg i din helligdom
at jeg kan se din makt og ære.
For din miskunn er bedre enn livet,
min munn skal synge din pris.

Slik vil jeg love deg hele mitt liv,
løfte mine hender og prise ditt navn.
Min sjel mettes som av utsøkte retter
når tungen jubler din pris.

For du er min hjelp,
jeg jubler i skyggen av dine vinger.
Min sjel henger ved deg,
din høyre holder meg fast.

Halleluja

Fra påskesekvensen

Halleluja. Maria, tal for sant om tegnene du fant.
Jeg så den grav som nyss var hans,
jeg så den oppstandne i stålekrans. Halleluja.

Evangelium

Joh 20,1.11–18
Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?

Tidlig søndag morgen, mens det ennå var mørkt, begav Maria fra Magdala seg ut til graven. Da fikk hun se at stenen foran den var fjernet.

Men Maria ble stående og gråte like ved graven. Og som hun står der og gråter, bøyer hun seg ned og ser inn i graven, – og der får hun øye på to engler i hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, den ene oppe ved hodet, den andre ved fotenden.

De spør henne da: «Kvinne, hvorfor gråter du?»

Hun svarer: «Fordi de har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.»

I det samme hun sier det, vender hun seg om, og får se Jesus stå der, men uten å skjønne at det er ham.

Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?»

Hun tenkte at det måtte være gartneren, og svarte: «Å herre, er det du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham; så skal jeg komme og hente ham.»

Jesus sier til henne: «Maria.»

Da kjente hun ham igjen og utbrøt: «Rabbuni!» (Det er hebraisk og betyr «mester».)

Jesus sier: «Hold ikke fatt i meg! For jeg er ennå ikke dratt opp til min Far. Gå nå til mine brødre og si til dem at jeg drar opp til ham som er både min og deres Far, både min og deres Gud.»

Da begir Maria fra Magdala seg avsted og forteller disiplene at hun har sett Herren, og hva han har sagt til henne.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre! Etter at Jesus hadde befridd Maria Magdalena fra syv onde ånder, fulgte hun ham gjennom hans liv, død og oppstandelse og fikk en helt spesiell plass blant kvinnene i hans følge. La oss be for alle som har opplevd hjelp fra Jesus Kristus:

L: For ordenssøstre og andre kvinner
som har valgt å følge Guds Sønn særlig nær,
at de må være et vitnesbyrd for verden om hans frelse.

L: Om at kvinner og menn som har lært Gud å kjenne,
må prege samfunnet med kristen ånd.

L: Om Den oppstandnes hjelp til nedtrykte mennesker
– på forbønn fra den hellige Maria Magdalena.

L: For kvinnene i vår menighet.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som ved din Sønns ord og gjerning
utfridde Maria Magdalena fra det onde,
helliget henne og gav håp i liv og død,
la også våre liv være fylt av fremtidshåp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta de gaver vi bringer på den salige Maria Magdalenas minnedag, likesom din enbårne Sønn tok imot hennes kjærlighet, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

2 Kor 5,14–15

Kristi kjærlighet driver oss,
for vi lever ikke lenger bare for oss selv,
men for ham som er død og oppstanden for oss.

Slutningsbønn

Herre, helliggjør oss ved dine mysterier, og fyll oss med den samme trofaste kjærlighet som den salige Maria Magdalena viste Kristus, sin Herre og mester, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse