Den hellige Rita av Cascia (22. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Rita av Cascia (~1381-1457)

Nonne

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Messens tekster

Kirkebønn

Vi ber deg, Herre, skjenk oss korsets visdom og kraft, det som du i din nåde smykket den salige Rita med. Gi at vi når vi i prøvelser lider med Kristus, må bli dypere delaktig i hans påskemysterium. Han som …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Etter 18 års ekteskap preget av lidelse og håpløshet fikk den hellige Rita gå i kloster og ble en botferdig mystiker. La oss vende oss i bønn til Gud for alle fortvilede mennesker:

L: For Kirkens forkynnelse av håp der håpløshet rår.

L: Om at det borgerlige samfunn ikke må glemme kvinner
som rammes av ektemenns og sønners
forferdelige holdninger og oppførsel.

L: For alle desperate mennesker.

L: For vår menighets omgang med dem som fortviler,
om nåde til å ta deres opplevelser på alvor
og vise dem ekte solidaritet.

Himmelske Far,
du som brukte den hellige Rita
som redskap for menneskers befrielse,
foren oss med din Sønn Jesus Kristus
og gi oss del i hans oppreisnings kraft.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.