Den salige Jomfru Maria av Karmelberget (16. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Maria av Karmelberget

Messens tekster

Kirkebønn

Herre, la den salige Jomfru Marias forbønn bli oss til hjelp på vår livsvei, så vi under hennes vern når frem til den klippe som er Kristus, han som lever og råder …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Den 16. juli 1251 skal den salige Jomfru Maria ha vist seg for karmelittenes ordensgeneral med spesielle løfter til dem som bærer skapular, og i dag slutter Kirken seg til deres feiring av skapularfesten. La oss be om at minnene som knyttes til Karmelberget, må føre oss nærmere den hellige Gud:

L: At minnet om den salige Jomfru Maria og hennes forbønn
må lede oss kristne til mer renhet og hellighet.

L: At de som setter sin lit til ytre maktmidler,
må bøye seg i ydmykhet for den hellige Gud.

L: At skapularet fra Karmelberget
må være til trøst og oppmuntring for de syke.

L: For karmelittene og andre
som fører videre eneboer- og klostertradisjonene fra Karmel,
at de må bidra til ekte gudsfrykt blant alle mennesker.

Allmektige og barmhjertige Gud,
du som allerede kom profeten Elia i møte på Karmelberget,
vi ber deg: Tilgi oss vår synd
og før oss gjennom døden til det evige liv hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.