Den hellige Frans Xaver (3. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des03)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Frans Xaver

Prest

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For misjonærer

Kirkebønn

Evige Gud, ved den salige Frans Xavers forkynnelse kalte du mange folkeslag til deg. Tenn i oss den samme brennende iver for troen, og la din Kirke få glede seg over nye vitner over hele jorden. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag den hellige Frans Xaver, en av de første som sluttet seg til Ignatius av Loyola og Jesu Selskap som han stiftet, for så å dra som misjonær til Det fjerne østen. La oss be for alle som har sitt virke i hans fotspor:

L: For misjonærene i Det fjerne østen,
om et ekte møte i evangelisk ånd
med de medmennesker og medkristne de der treffer.

L: For de styrende i Asia.

L: For alle som ofrer tid og penger,
liv og krefter for misjonens sak.

L: For St. Franciskus Xaverius-søstrene,
om Guds velsignelse på forbønn av den hellige Frans Xaver.

Himmelske Far,
du som i kjærlighet til dine barn i Østen
kalte Frans Xaver til misjonæroppdrag,
vær med alle som i dag bringer ut Evangeliet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, på denne fest for den salige Frans Xaver bringer vi deg våre gaver. Av omsorg for menneskenes frelse sendte du ham til de fjerneste land. Vi ber deg: Gjør oss til sterke vitner om Evangeliet og la oss i fellesskap med alle dine troende gå deg imøte. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Hellige Gud, la disse mysterier tenne i oss den brennende kjærlighet som fylte den salige Frans Xaver med iver for sjelenes frelse. Hjelp oss til større troskap mot vårt kristne kall, så vi sammen med ham kan oppnå den lønn du har lovet dine trofaste tjenere. Ved Kristus, vår Herre.