Den hellige Johannes av Damaskus (4. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des04.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes av Damaskus

Prest og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du gav den salige Johannes av Damaskus å forkynne troen med stor kraft. Vi ber deg: La denne tro alltid være vårt lys og vår styrke. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! I sitt bilde har Gud skapt oss mennesker, og i sin Sønn Jesus Kristus stod han synlig frem blant oss. La oss på minnedagen for den hellige Johannes av Damaskus frembringe vårt «Kyrie eleison» til ham som er det rene avbilde av Guds vesen:

L: For alle som tjener Kirken
med billedkunst og andre kunstformer.

L: For det borgerlige liv,
at det ikke må avkrefte, men heller bekrefte vår tro.

L: For vår omgang med de syke og lidende,
at den må være et bilde på Guds egen kjærlighet.

L: Om ekte og from kristen billeddyrkelse
i vår menighet (vårt fellesskap).

Himmelske Far,
gjennom sansene nærer du vårt møte i troen med deg.
Fyll oss stadig mer med din Hellige Ånd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.