Den hellige Nikolas (6. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des06)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Nikolas av Myra

Biskop

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Vi ber om din miskunn, Herre. Gi oss på forbønn av den hellige Nikolas din bistand i alle trengsler, så veien til frelse alltid må være åpen for oss. Ved vår Herre …

Lesning

Jes 6, 1-8
Hvem skal jeg sende? Og hvem vil gå for oss?

I det året kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre: "Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet." Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt av røk. Da sa jeg: "Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en mann med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett Kongen, Herren, Allhærs Gud." Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa: "Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet." Så hørte jeg Herrens røst: "Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?" Da sa jeg: "Se, her er jeg. Send meg!"

Responsoriesalme

Sal 40 (39), 2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Omkved: Se, Herre, jeg er kommet for å gjøre din vilje.

Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen.

En ny sang la han meg i munnen, en lovsang til vår Gud. mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke slår lag med de hovmodige, med dem som faller fra i løgn.

Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange er dine tanker til vårt beste, ingen er din like. Vil jeg forkynne og tale om dine under og kjærlige tanker, er de så mange at de ikke kan telles.

Evangelievers

Lukas 4, 18

Halleluja. Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige, for å forkynne frihet for de fangne. Halleluja.

Evangelium

Luk 10, 1-9
Avlingen er rik, men høstfolkene få

Siden utvalgte Herren toogsytti andre, sendte dem ut foran seg to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke. Og så sa han til dem: "Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis. Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: "Guds rike står for døren!"

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Helgenene og fortellingene om dem skal gi oss et gjenskinn av Gud selv. La oss derfor i dag, på minnedagen for den hellige Nikolas, påkalle Kristus, det største bilde på Guds godhet og hellighet:

L: For alle barn som venter og håper på gaver.
La oss påkalle Guds største gave til oss.

L: For dem som prøver å tjene penger i denne tid.
La oss påkalle ham som gjorde seg fattig
for å vise oss den sanne rikdom.

L: For alle som kjenner egne smerter øke i disse dager.
La oss påkalle ham som brydde seg om de lidende.

L: For vår juleforberedelse.
La oss påkalle ham som helliget Nikolas.

Allmektige Gud, himmelske Far,
gjennom dine tjenere viser du oss din godhet.
Gi oss å ta imot dine gaver med takknemlighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.