Den hellige Ambrosius (7. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des07)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Ambrosius

Biskop og kirkelærer

Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper; eller Fellesmesser for kirkelærere

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i den salige biskop Ambrosius gav du oss en lærer i den katolske tro og et forbilde på mot og styrke i Evangeliets tjeneste. Vi ber deg: Skjenk din Kirke tjenere som kan lede ditt folk med kraft og visdom. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Gjennom preken og sang, teologi og omsorgsarbeid fremstår Ambrosius fra Trier – som 7. desember 374 ble ordinert til biskop av Milano – som en av Vestens store hyrder og kirkelærere. La oss be Herren vise oss sin miskunn:

L: For Kirkens biskoper, også i vår tid,
at de må bære frem et godt vitnesbyrd om Kristus.

L: At gode muligheter til høye verdslige stillinger
ikke må hindre Herrens barn i å se sitt åndelige kall.

L: For de fattige og undertrykte,
at de må merke at Kirken har omsorg for dem.

L: For vår formidling av Evangeliet,
at den må vise seg fruktbringende.

Himmelske Far,
du som kalte den hellige Ambrosius til din tjeneste,
hør på hans forbønn våre rop om miskunn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, send oss din Hellige Ånd hver gang vi feirer din frelses mysterier. Tenn i oss det troens lys som skinte i den salige Ambrosius og gjorde ham til en forkynner av din herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Slutningsbønn

Herre, du har styrket oss med kraften i dette sakrament. Hjelp oss å leve etter det som den salige Ambrosius lærer. Led oss på dine veier, så vi blir rede til ditt evige gjestebud. Ved Kristus, vår Herre.