Vår Frue av Loreto (10. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des10)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Vår Frue av Loreto

Fellesmesser til ære for Jomfru Maria. Ifølge dekret 31. oktober 2019 fra Sakraments- og gudstjenestekongregasjonen med tilføyde messetekster.

Messens tekster

Kirkebønn

Deus, qui promíssa Pátribus adímplens
beátam Vírginem Maríam elegísti,
ut matrem fíeret Salvatóris,
concéde nobis illíus exémpla sectári,
cuius humílitas tibi plácuit,
et oboediéntia nobis prófuit.
Per Dóminum.…

1. lesning

Jes 7,10–14
Se, en jomfru skal bli med barn

I de dager talte Herren til Akas og sa: «Krev deg et tegn fra Herren din Gud! Krev det nede i dødsriket eller oppe i det høye!»

Men Akas svarte: «Jeg vil ikke kreve noe og ikke sette Herren på prøve.»

Da sa profeten: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel (Gud med oss).»

Responsoriesalme

Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

Omkved: Store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn.

Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser.

For han har sett til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn.

Hans miskunn varer fra slekt til slekt for dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som gikk med hovmodstanker,

og støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.

Han tok seg av sin tjener Israel så han kom i hu sitt løfte til våre fedre og viste miskunn mot Abraham og hans ætt - til evig tid.

Halleluja

Jf. Luk 1,28

Halleluja. Vær hilset, Maria, full av nåde; Herren er med deg;
velsignet er du blant kvinnene. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,26–38
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg (Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!)

På den tid ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en ung pike trolovet med en mann som het Josef. Han var av Davids ætt; og den unge pikens navn var Maria.

Engelen trådte inn til henne og sa: «Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!»

Hun ble forskrekket ved hans ord, og undret seg på hva dette kunne være for slags hilsen.

Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria. For du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og ham skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, ‘Den Allerhøyestes Sønn’ skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende.»

Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette kunne skje, – jeg har jo ingen mann?»

Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra Den Allerhøyeste skal senke seg ned over deg. Derfor skal også det barn du føder være hellig og kalles Guds Sønn. Se, også Elisabet, din frende, har unnfanget en sønn, så gammel som hun er; hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud.»

Maria svarte: «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.