Den hellige Johannes av Korset (14. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des14)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Johannes av Korset

Prest og kirkelærer

Messens tekster

Inngangsvers

Gal 6,14

Jeg søker aldri annen ros enn vår Herre Jesu Kristi kors.
Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, i den hellige prest Johannes vakte du lengsel etter fullkommen selvfornektelse og kjærlighet til Kristi kors. Gi oss alltid å følge ham som vår lærer og nå frem til den evige beskuelse av din herlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 2, 1-10 a
Vi snakker om Guds visdom i mysteriet

Og hva meg selv angår, brødre,- da jeg kom til dere, var det ikke som noen mester i talekunst eller filosofi jeg la frem for dere Guds vidnesbyrd. Nei, jeg besluttet at så lenge jeg var blant dere, skulle min eneste tanke være Jesus Kristus, spikret til korset. Svak, engstelig og med bevende hjerte var det jeg trådte frem for dere. Og om min forkynnelse og mitt budskap fikk virke, var det ikke gjennom besnærende argumenter; de overbeviste gjennom ånd og kraft. Slik at deres tro ikke skulle være grunnlagt på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Sant nok, også vi taler om visdom, blant dem som er modne for det; men da ikke om en visdom som er av denne verden eller stammer fra denne verdens herrer, de som nå forgår. Nei det vi forkynner, er Guds visdom, hans mysterium - de skjulte planer, som han fra før tidenes opphav har gjort rede, for å gi oss del i sin herlighet. Og det har ingen av verdens herrer kjent, for hadde de kjent til det, hadde de ikke korsfestet ham som er herlighetens Herre. Men som det står skrevet: "Hva intet øye har sett og intet øre har hørt, og hva som ikke er kommet opp i noe menneskes hjerte; alt hva Gud har gjort rede for dem som elsker ham" - det har Gud åpenbart for oss gjennom Ånden.

Responsoriesalme

Sal 37 (36), 1-6

Omkved: Legg ditt liv i Herrens hånd, og han vil lede deg.

Sett din lit til Herren og gjør det gode, så du kan bo i landet og leve trygt. Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker.

Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham og han skal gripe inn. Han lar din rettferd gå frem som lyset, han lar din rett bli som høylys dag.

Vær stille for Herren og vent på ham, bli ikke harm over den som pønsker på ondt og har lykken meg seg. Vær ikke vred, la harmen fare, bli ikke opprørt, det avler ondt.

Evangelievers

Matt 5, 3

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Luk 14, 25-33
Den som ikke gir avkall på alt han eier, kan ikke være min disippel

En gang da store skarer fulgte ham, vendte han seg mot dem og sa: "Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Ja, om en av dere skulle bygge et tårn, ville han ikke da sette seg ned og regne ut hva det ville koste, for å se om han hadde nok til å fullføre det med? Ellers risikerte han å lage grunnmuren og så bli til latter for dem som så på, fordi han ikke kunne bygge det ferdig. Ja, slik ville folk si: 'Denne mannen begynte på et byggverk, men han var ikke istand til å få det fullført.' Eller en konge som vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke først ned og tenker over om han med ti tusen mann kan holde stand mot en som møter ham med tyve tusen? Og kan han ikke det, sender han menn avsted mens den annen ennå er langt borte, for å forhandle om fred.

Og slik er det at ingen av dere kan være min disippel, om han ikke gir avkall på alt han eier.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Den hellige prest og kirkelærer Johannes av korset er en veiviser for den som søker å beskue Gud. La oss be om åndelig visdom på vår vei mot ham:

L: Om at Kirken må slukke tørsten sin
ene og alene med Guds kildevann.

L: For alle som har makt og myndighet,
at de ikke må forsøke å stanse Guds sendebud i verden.

L: For dem som er i fangenskap
eller lider på annen måte,
at deres mørke må gjennomstråles av Guds lys.

L: Om at våre sjeler helt må fylles
av guddommelig kjærlighet og offervilje.

Barmhjertige Gud,
du som førte den hellige Johannes nær deg,
før oss gjennom bot og selvfornektelse
opp til deg der den fulle og sanne visdom finnes.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, se i nåde til det offer som vi frembærer til minne om den salige Johannes av korset. Hjelp oss som feirer Herrens lidelse, å etterleve de mysterier vi her gjenkaller. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 16,24

Den som vil være min disippel, han må gi avkall på sitt eget,
ta opp sitt kors og følge meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, i den salige Johannes lot du oss skimte lyset fra Kristi kors. La dette offer gi oss styrke til å leve i troskap mot Kristus og arbeide i Kirken for alle menneskers frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse