Den hellige Peter Canisius (21. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des21)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Peter Canisius

Prest og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for kirkelærere.

Kirkebønn

Herre vår Gud, du skjenket den salige prest Peter Canisius stor åndskraft og lærdom til å verne den katolske tro. La alle som søker sannheten, få oppleve gleden ved å finne deg, vår Gud, og gi oss som allerede tror, styrke ved dine helliges forbønn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! I dag kan vi komme i hu den hellige jesuittprest og kirkelærer Peter Canisius som døde 21. desember 1597, etter å ha bragt et av de viktigste bidrag til den katolske fornyelse etter middelalderen. La oss be:

L: For alle som utfører teologisk og kateketisk arbeid.

L: Om en ekte troens grunnvoll under julefeiringen.

L: Om at troen på Sannheten må lede til barmhjertighet.

L: Om et godt forhold hos oss
mellom sannhet og julefryd.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du sendte din Sønn for å forene oss med deg,
gi alle på den hellige Peter Canisius' forbønn
å få skue dette store mysterium.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.