Den hellige Thomas Becket (29. desember)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Des29)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Thomas Becket

Biskop og martyr

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For en martyr, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Trofaste Gud, i din nåde gav du den salige martyr Thomas mot til å gi sitt liv for rettferdigheten. Hjelp oss på hans forbønn å gi avkall på vårt liv her på jorden for Kristi skyld, så vi kan vinne det i himmelen. Ved ham, vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! I dag kan vi komme i hu den hellige erkebiskop Thomas Becket som ble drept av kongens nærmeste foran alteret i domkirken i Canterbury den 29. desember 1170. La oss vende oss til Herren i bønn:

L: For Kirkens biskoper,
at de må være talsmenn for riket som Kristus kom med
– selv om det kommer til å koste dem dyrt.

L: Om at Guds Sønns komme til verden må vise
Kirkens og statens ledere deres kall fra Gud.

L: For dem som lider for Guds rikes skyld.

L: At kirkelederne og kirkefolket i vårt land
– nå som i middelalderen –
må la seg lede og inspirere av Thomas Becket.

Himmelske Far,
du som kalte den hellige Thomas hjem til deg,
ta imot og led oss på forbønn fra ham.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.