Torsdag etter askeonsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F0.4)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Sal 55 (54), 17-20.23

Da jeg ropte til Herren, hørte han min røst.
Han fridde meg fra dem som truet meg.
Kast din byrde på Herren, han har omsorg for deg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Vi ber deg, Herre, la din Ånd vekke oss til vår gjerning og ledsage oss med din hjelp, så alt vårt arbeid må utgå fra deg, bæres av deg og fullendes i deg.
Ved vår Herre…

Lesning

5 Mos 30,15–20

Moses talte til folket og sa: Se, i dag legger jeg frem for deg livet og det gode og døden og det onde. Vil du adlyde budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg.

Dersom du i ditt hjerte vender deg bort og ikke er lydig, men lar deg rive med, så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, da forkynner jeg dere i dag at dere skal gå helt til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet dere drar inn i og legger under dere når dere går over Jordan.

Jeg tar i dag himmel og jord til vitne på at jeg har lagt frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ætt kan få leve! Elsk Herren din Gud, så du adlyder ham og holder fast ved ham! Da skal du få leve og bo lenge i det land som Herren din Gud svor at han ville gi dine fedre, Abraham, Isak og Jakob.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Salig den mann som setter sin lit til Herren.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid og ikke står med vissent løv.

Alt hva han gjør, det får han lykke til.
Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.

For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Omvend dere, sier Herren, for himlenes rike er kommet nær.

Evangelium

Luk 9,22–25

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Menneskesønnen skal få meget å lide; han skal bli forkastet av de eldste og yppersteprestene og de lovkyndige og bli slått ihjel, og tredje dagen efter skal han bli oppvakt fra de døde.»

Så sa han til dem alle: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, hver dag ta sitt kors opp, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans egen undergang?»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjæreste medkristne! På nytt stilles vi på valg mellom livet og døden, det gode og det onde. La oss be om hjelp til å velge rett:

L: Om at Kirken må lykkes
i å holde valgmulighetene frem for menneskene,
og i å hjelpe dem til å velge rett.

L: For samfunnsledere som må foreta politiske valg,
at de må velge med Kristi sinnelag,
han som led og ble oppvakt for vår skyld.

L: For dem som lider, slik Kristus led,
fordi de har valgt livet og det gode,
om barmhjertighet og nåde.

L: At vi må bruke denne fastetid
slik at Gud får lede oss til rette valg.

Himmelske Far,
du som kaller oss til et liv etter din vilje,
gi oss å velge rett
slik at Menneskesønnen vedkjenner seg oss hos deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de offergaver som vi legger på ditt alter. La dem bli deg til ære og oss til gavn.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 51 (50), 12

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd!

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi takker deg for den velsignelse vi har mottatt, og bønnfaller deg: La denne gave bringe oss frelse og forlatelse for våre synder.
Ved Kristus, vår Herre.