Fredag etter askeonsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F0.5)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 30 (29), 11

Herren har hørt meg og vært meg nådig.
Herren er blitt min hjelper.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, støtt med din mektige hjelp oss som gjør bot for våre synder, så vår faste kan finne miskunn for dine øyne.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 58,1–9a

Så sier Herren: Rop av full hals og spar deg ikke, løft din røst som en lur! Forkynn for mitt folk hva ondt det har gjort, for Jakobs ætt hva de har syndet! Meg søker de dag for dag, de vil gjerne kjenne mine veier. Som om de var et folk som gjør rett, og ikke forlater sin Guds krav! De spør efter mine rettferdige dommer og ønsker at Gud skal være dem nær! «Hvorfor ser du ikke at vi faster, og enser ikke at vi plager oss?» Dere driver handel på fastedagen og kjører alle arbeidsfolk hardt. Når dere faster, blir det strid og trette og neveslag i ondskap. Dere holder ikke faste i dag for at bønnen skal høres i det høye. Er dette den faste jeg vil ha, en dag da mennesket tukter seg selv: å henge med hodet som sivet, kle seg i botsdrakt og ligge i aske? Kaller du dette for faste, en dag efter Herrens vilje? Nei, slik er den faste jeg vil ha: at du løser dem som er urettferdig lenket, sprenger åkets bånd og slipper de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler brødet med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du kler en naken når du ser ham, og ikke nekter å hjelpe din nærmeste. Da skal ditt lys bryte frem som daggryet og legedom snart spire frem. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge deg. Da skal Herren svare når du kaller på ham, når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Responsoriesalme

Sal 50 (51)

Omkved: Herre, det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap,
og rens meg for all min synd.

For jeg kjenner min synd,
den står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
gjort det som er ondt i dine øyne.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Evangelievers

Søk det gode og ikke det onde, så skal dere leve og Herren skal være med dere.

Evangelium

Matt 9,14–15

På den tid kom to av Johannes' disipler til Jesus og sa: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når både vi og fariseerne gjør det?» Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner holde sorg, så lenge de har brudgommen blant seg? Men det kommer en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da kommer de også til å faste.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Den første fredag i mars holdes «kvinnenes internasjonale bønnedag». Egne intensjoner (som f.eks. intensjon nr. 4 og 5 nedenfor) kan tilføyes forbønnene.

Brødre og søstre i Kristus! Den tid er kommet da vi skal faste. La oss be om hjelp til å faste rett:

L: Om at de ytre fasteskikker
må svare til en indre botens ånd i hele Kirken.

L: At de som bærer ansvar
for en rimelig fordeling av godene i verden,
aldri må glemme de fattige og sultende.

L: For dem som lider
fordi de har misforstått hva som er rett faste,
om hjelp til å finne den rette botens vei.

L: (For alle kristne kvinner verden over
som tror på bønnens kraft,
at de må få sin tro bekreftet ved Guds barmhjertige svar.)

L: (For…)

L: At fastetidens kall til bot
må bli tatt på alvor
av oss kristne på dette sted.

Himmelske Far,
du sendte Kristus til verden
og lovet at han skulle komme igjen.
Gi oss med rett ånd å vente på ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre vi bringer deg vårt offer og vår faste, og vi ber deg: Gi oss et hjerte etter din vilje, og skjenk oss kraft til å fornekte oss selv.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 25 (24), 4

Vis oss dine veier, Herre,
og lær oss dine stier!

Slutningsbønn

Allmektige Gud, vi ber deg: Gjør oss rede til å ta imot den hjelp som du i din godhet gir oss, og la dette mysterium bli til forlatelse for alle våre synder.
Ved Kristus, vår Herre.