Lørdag etter askeonsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F0.6)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 69 (68), 17

Bønnhør oss, Herre, for stor er din miskunn.
Vend deg til oss i din store barmhjertighet!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, se i nåde til vår skrøpelighet, og vern oss med din veldige arm.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 58,9b–14

Så sier Herren: Når du tar bort hvert tyngende åk, ikke peker fingre og ikke taler ondt, når du deler ditt brød med den som sulter, og metter dem som lider nød, da skal lyset renne for deg i mørket og natten bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette deg i det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, du skal bli som en vannrik have, lik en rennende kilde der vannet aldri svikter. Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurene fra svunne slekter. Du skal kalles «Den som murer igjen revner», «Den som setter i stand veier» - så folk kan bo i landet. Om du passer din fot på sabbatsdagen og ikke driver ditt yrke på min helligdag, men kaller sabbaten en glede og Herrens helligdag herlig, om du ærer den og ikke går dine egne veier, holder deg fra handel og tomt snakk, da skal du få glede deg i Herren, og jeg lar deg fare frem over landets høyder. Du skal få nyte arven efter Jakob, din far.

Herrens munn har talt.

Responsoriesalme

Sal 85 (86)

Omkved: Vis meg, Herre, dine veier, så jeg kan vandre i troskap.

Vend ditt øre til meg, Herre, svar meg,
fattig og elendig som jeg er.
Vern mitt liv, for jeg er din venn,
frels din tjener som setter sin lit til deg.

Du er min Gud, ha medynk med meg, Herre,
hele dagen kaller jeg på deg.
Gi din tjener glede,
til deg, Herre, løfter jeg mitt hjerte.

Herre, du er tilgivelse og godhet,
full av miskunn for alle som søker deg.
Herre, hør min bønn,
lytt til min tryglende klage.

Evangelievers

Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, sier Herren, men at han omvender seg og lever.

Evangelium

Luk 5,27–32

På den tid fikk Jesus se en tolloppkrever ved navn Levi sitte i tollboden, og sa til ham: «Følg meg.» Da lot Levi allting ligge og kom og fulgte Jesus.

Nå holdt Levi et stort selskap for ham hjemme hos seg, og der var fullt av tolloppkrevere og annet folk som satt til bords med dem. Over dette beklaget fariseerne og deres lovkyndige seg til hans disipler og sa: «Hvorledes kan dere sette dere til bords sammen med tolloppkrevere og syndige mennesker?» Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og det er ikke de rettferdige jeg er kommet for, men for å kalle synderne til omvendelse.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus Kristus kom til verden for å kalle syndere til omvendelse. La oss be ham kalle oss:

L: Om at Kirken må søke fellesskap med alle mennesker,
og mest av alt med dem som er lengst borte
fra Gud og fra det gode selskap,
la oss påkalle ham som kom til syndere.

L: At de som gjennom sitt verdslige arbeid
har beveget seg bort fra den gode vei,
må bli ledet tilbake.

L: At de som lider på grunn av sine syndige valg,
må merke Kirkens omsorg lik en god leges omsorg,
la oss påkalle ham som kom til syndere.

L: At vi i vår fremferd må vise åpenhet
for de mennesker vi møter,
la oss påkalle ham som kom til syndere.

Barmhjertige Gud,
din Sønn spiste sammen med tolloppkrevere
og hjalp mennesker på den rette vei.
Gi også oss å leve slik i dag.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt soningsoffer og vår lovprisning. La disse gaver rense våre hjerter og styrke vår kjærlighet til deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 9, 13

Jeg vil ha barmhjertighet og ikke offer, sier Herren;
for jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med det evige livs brød, og ber deg: La det som for oss er et mysterium i dette liv, bli oss en vei til det evige.
Ved Kristus, vår Herre.