1. uke i fasten, tirsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F1.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 90 (89), 1-2

Herre, du har vært oss en tilflukt fra slekt til slekt;
fra evighet til evighet er du.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i nåde til ditt folk. Tenn din ild i våre hjerter, så vi som med vår faste forbereder oss til påskefesten, må brenne av lengsel etter deg.
Ved vår Herre…

Lesning

Jes 55,10–11

Så sier Herren: Som regn og sne faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden, gjør den fruktbar og lar det spire og gro på den, gir såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tilbake til meg uten å ha noen virkning, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.

Responsoriesalme

Sal 33 (34)

Omkved: Herren frir den rettferdige av alle trengsler.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Herren vender seg mot de onde.
for å utslette deres minne fra jorden.
Herrens øyne følger de rettferdige.
Han vender øret til deres rop.

De rettferdige roper og Herren hører.
Han frir dem av alle trengsler.
Herren står den sønderknuste nær.
Han hjelper den som er slått til jorden.

Evangelievers

Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn.

Evangelium

Matt 6,7–15

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:

Du vår Far i himlene!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!

Gi oss det brød vi trenger idag.

Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt! For dersom dere tilgir menneskene, når de har forgått seg, da skal dere også selv få tilgivelse av deres himmelske Far. Men om dere selv ikke tilgir, da vil heller ikke deres Far tilgi hva dere har forbrutt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud møter oss med sin tilgivelse og hjelp gjennom hans ord og bønnen. La oss be om nåde til å søke ham:

L: Om at Kirken må forkynne Guds ord
slik at det får utrette hva Gud vil
og ikke vender tomt tilbake.

L: At samfunnets ledere
må hente kraft og hjelp gjennom bønnen.

L: For dem som er rammet av urett,
om nåde, også til å tilgi.

L: At vi i denne tid må komme nærmere Gud
ved å bruke hans ord og bønnen.

Himmelske Far,
du har gitt oss midler for å søke deg.
Hjelp oss å bruke dem
slik at vi blir beredt til å feire
din Sønns oppstandelse og vår dåp til ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, allmektige skaper, ta imot det offer vi bringer deg av dine gaver, og vend det til gavn for vårt evige liv.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 4, 2

Da jeg ropte til deg, svarte du meg, du min rettferds Gud.
I trengsel har du gitt meg rom.
Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn!

Slutningsbønn

Herre, la disse mysterier gi oss kraft til å overvinne vårt onde begjær, så vi lærer å elske de himmelske goder.
Ved Kristus, vår Herre.