1. uke i fasten, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F1.3)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal. 25 (24), 6.2.22

Herre, kom din miskunn ihu og din barmhjertighets gjerninger,
for de er fra evighet.
La aldri våre fiender herske over oss.
Frels oss, Israels Gud, fra alle våre trengsler!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i din godhet til ditt folks iver og kjærlighet, og la fastetidens forsakelse fornye oss på legeme og sjel.
Ved vår Herre…

Lesning

Jona 3,1–10

Herrens ord kom til Jona, og det lød så: «Stå opp, gå til storbyen Ninive, og rop ut over den det budskap jeg gir deg!»

Jona stod opp og gikk til Ninive, som Herren hadde sagt. Ninive var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jona gikk en dagsreise inn i byen og ropte: «Om førti dager skal Ninive legges i grus!» Da trodde folket i Ninive på Gud. De lyste ut faste og kledde seg i botsdrakt, både store og små. Saken kom også kongen i Ninive for øre. Da reiste han seg fra tronstolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg i botsdrakt og satte seg i støvet.

Efter påbud fra kongen og hans stormenn ble det utropt i Ninive: «Hverken mennesker eller dyr, hverken storfe eller småfe skal spise noe; de skal ikke gå på beite og ikke drikke vann. Men de skal kle seg i botsdrakt, både mennesker og dyr, og rope til Gud av all makt og vende om fra sin onde ferd og den urett de gjør. Kanskje Gud da vil endre sin plan og holde sin brennende vrede tilbake, så vi ikke går til grunne.»

De vendte om fra sin onde ferd, og da Gud så det, endret han sin plan og gjorde ikke alvor av å sende den ulykken han hadde varslet.

Responsoriesalme

Sal 51 (50)

Omkved: Herre, det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Se i nåde til meg, Herre, i din miskunn,
utslett min synd i din rike barmhjertighet.
Tvett meg for all min ondskap
og rens meg for min synd.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg din hellige ånd.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Evangelievers

Vend om til meg av et helt hjerte - lyder ordet fra Herren - for jeg er nådig og barmhjertig.

Evangelium

Luk 11,29–32

På den tid samlet det seg store mengder omkring Jesus, da tok han ordet og sa: «Vår samtid er ond, den forlanger jærtegn. Men det eneste tegn den skal få, er Jona's tegn. For på samme måte som Jona ble et jærtegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli et jærtegn for folket her. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom - og her er noe større enn Salomo. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jona's forkynnelse - og her er noe større enn Jona.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medtroende! I dag – 40 dager før påske – har vi hørt budskapet om profeten Jona som forkynte Guds ord for folket i Ninive. La oss be om nåde til å gjøre bot:

L: For misjonærene og evangelistene,
at de må bære frem budskapet
slik at de selv blir et godt tegn til omvendelse,
for kristne så vel som for ikke-kristne.

L: At kallet til omvendelse og bot
må nå like inn i kongenes slott,
presidentenes palasser og regjeringenes kontorer.

L: At de lidende må finne trøst
i budskapet om og fra Menneskesønnen.

L: For vår menighet (vårt fellesskap),
at vi aldri må lukke oss for Guds tale.

Allmektige Gud,
du sender dine budbærere ut blant alle folkeslag.
Hjelp budbærerne å tjene deg rett,
og dem som hører budskapet å omvende seg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ofrer deg de gaver som du selv har gitt oss for at de skal vies til deg. La dette sakrament bli et middel til vår evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 5, 12

Alle som tar sin tilflukt i deg, Herre, skal glede seg;
til evig tid skal de juble, og du vil verne om dem.

Slutningsbønn

Barmhjertige Gud, du som alltid metter oss med dine sakramenter, vi ber deg: La den fornyelse de bringer, føre oss til det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre.