1. uke i fasten, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F1.4)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 5, 2-3

Vend øret til mine ord, Herre, lytt til min klage,
hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, gi oss et ydmykt sinn så vi kan være deg til behag. Uten deg kan vi ikke være til, så hjelp oss da å leve etter din vilje.
Ved vår Herre…

Lesning

Est 14,1.3–5.9–10

I de dager tok dronning Ester sin tilflukt til Herren, da hun var grepet av dødsangst. Hun bad til Herren, Israels Gud, og sa: «Herre, du alene er vår konge. Hjelp meg, den ensomme, som ikke har noen annen hjelper enn deg! For en stor fare henger over meg. Fra min tidligste barndom har jeg hørt i min fedrenestamme at du, Herre, tok Israel ut fra alle hedningefolk og våre fedre ut fra alle deres forfedre for å være din arvedel til evig tid, og at du gjorde mot dem alt det du hadde sagt. Kom oss i hu, Herre! Gi deg til kjenne i vår trengsels tid, og gi meg mot, du konge over gudene og herre over enhver makt. Legg de rette ord i min munn når jeg taler til kongen, og vend hans hjerte til hat mot ham som fører krig mot oss, så han og hans likesinnede må bli til intet. Fri oss ut med din hånd og hjelp meg, den ensomme, som ikke har noen annen hjelper enn deg, Herre, du som vet alt.»

Responsoriesalme

Sal 137 (138)

Omkved: Jeg ropte til Herren, og han svarte meg.

Jeg vil prise deg, Herre, av hele mitt hjerte.
Du lytter til mine ord.
For englenes åsyn vil jeg lovsynge deg,
tilbe deg vendt mot ditt hellige tempel.

Jeg vil synge om din godhet, din trofasthet,
for du har herliggjort ditt navn.
Den dag jeg ropte, gav du meg svar.
Min sjel fikk mot og styrke.

Din høyre er min frelse,
alt mottar jeg av din hånd.
Herre, din miskunn er evig,
forlat ikke dine henders verk.

Evangelievers

Skap et rent hjerte i meg, Gud. La meg kjenne din frelses glede på ny.

Evangelium

Matt 7,7–12

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For enhver som ber, skal få, den søkende skal finne, og den som banker, ham skal det bli lukket opp for. Eller er det noen av dere som ville gi sin sønn en sten, når han ber om et stykke brød, eller en slange, når han ber om fisk? Onde som dere er, vet dere altså allikevel å gi deres barn gode gaver. Men hvor meget vissere er det da ikke, at deres Far i himmelen vil gi gode gaver til dem som ber ham?

Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem: Der har dere hele Loven og Profetene.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er innbudt til å legge våre problemer frem for Gud i bønn. La oss med et «Kyrie eleison» be Herren Jesus bære bønnene våre frem for Guds åsyn:

L: For alt virke i Kirken,
at det må gjennomtrenges av stadig bønn,
og at våre bønner må nå frem til Gud.

L: For våre medmennesker
– uansett yrke eller virke i samfunnet –,
at de må slutte seg til fellesskapet av bedende.

L: For dem som blir grepet av dødsangst,
at de lik dronning Ester
må være i stand til å gjøre bruk av bønnen.

L: At vårt liv må være et godt bilde
på Guds bønnhørelse.

Barmhjertige Gud,
Herren Jesus har sagt:
«Be, så skal dere få, let, så skal dere finne,
bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Amen.

Bønn over offergavene

Herre, lytt nådig til oss som trygler om din hjelp. Ta imot ditt folks offergaver og bønner, og vend våre hjerter til deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 7, 8

Den som ber, skal få, den som søker, skal finne,
og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss disse hellige mysterier som en vei til evig liv. Vi ber deg: La dem bli oss til legedom nå og i all evighet.
Ved Kristus, vår Herre.