1. uke i fasten, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F1.6)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 19 (18), 8

Herrens lov er fullkommen, den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast, gjør den enfoldige vis.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Fader, vend våre hjerter til deg. Hjelp oss alltid å søke det ene nødvendige, tjene deg i hengivenhet og øve kjærlighetens gjerninger.
Ved vår Herre…

Lesning

5 Mos 26,16–19

Moses talte til folket og sa: I dag byr Herren din Gud deg å holde disse forskrifter og bud. Legg vinn på å leve efter dem av hele ditt hjerte og hele din sjel! I dag har du fått bekreftet av Herren at han vil være din Gud. Han har sagt at du skal gå på hans veier, holde hans forskrifter, bud og dommer og adlyde ham. Samtidig har Herren latt deg stadfeste at du vil være hans eiendomsfolk, slik som han har sagt deg, og at du vil holde alle hans bud. Han vil sette deg høyt over alle folk han har skapt, til pris og ære og pryd, og du skal være et hellig folk for Herren din Gud, som han selv har sagt.

Responsoriesalme

Sal 118 (119)

Omkved: Salig den som frykter Herren, som vandrer på hans veier.

Salig den som er hel i sin ferd,
som vandrer i din lov.
Salige de som følger hans bud
og søker ham av hele sitt hjerte.

Du har gitt oss dine bud
for at de skal holdes nøye.
Gjør mine fottrinn faste
så jeg kan følge dine bud.

Jeg priser deg av hele mitt hjerte
når jeg lærer dine rettferdige dommer.
Dine forskrifter vil jeg følge,
forlat meg ikke, Herre.

Evangelievers

Se, nu er tiden inne, nu er det frelsens dag.

Evangelium

Matt 5,43–48

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har hørt det er sagt: 'Du skal elske din neste' - og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, og be for dem som forfølger dere; slik at dere kan bli barn av deres Far i himlene, - han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdig og synder. For om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn fortjener dere vel for det? Selv tolloppkrevere gjør det samme. Og om dere hilser deres landsmenn, men ingen andre, hva er vel det storartede ved det, - gjør ikke selv hedningene det samme? Men dere skal være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Høyt elskede medkristne! Gjennom dåpen blir vi en del av Guds hellige eiendomsfolk for at vi skal leve hellig og fullkomment. La oss be om hjelp til det:

L: Om at Guds folk må gjennomtrenges
av bevisstheten om at det er utvalgt
for å vise Guds kjærlighet overfor alle mennesker.

L: At Guds gode bud og forskrifter
også må gjennomtrenge samfunnet og staten.

L: At våre fiender – hvor de enn måtte finnes –
gjennom oss må merke at de er elsket av Gud.

L: At vi med vårt liv må demonstrere
at Guds lov er nestekjærlighetens lov,
ja, at han endog kaller oss til å elske våre fiender.

Himmelske Far,
du er hellig og fullkommen.
Gi oss, ditt folk, del i alt ditt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la disse salige mysterier som skjenker oss fornyelse og vern, gjøre oss skikket til å tre frem for ditt åsyn.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 5, 48

Dere skal være fullkomne,
som deres himmelske Far er fullkommen,
sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du som er vår kjepp og vår stav, og som stadig fornyer oss ved disse hellige gaver, vi ber deg: Gi oss trøst i all vår nød, støtte i all vår trengsel, og led ved din visdoms lys oss som er på vandring mot deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag