2. uke i fasten, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F2.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 26 (25), 11-12

Frels meg, Herre, og vær meg nådig!
For min fot står på fast grunn,
i forsamlingen vil jeg prise Herren.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, ved fastetidens legemlige forsakelse skjenker du oss åndelig vekst. Gi oss kraft til å holde oss borte fra all synd og styrk våre hjerter, så vi kan følge de bud som du i din godhet har gitt oss.
Ved vår Herre…

Lesning

Dan 9,4b–10

Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud! Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige; vi har veket av fra dine bud og lover. Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet. Din er retten, Herre, og vår er skammen; slik er det i dag med Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de land du drev dem bort til fordi de hadde vært troløse mot deg. Ja, Herre, vi må skamme oss, vi og våre konger, våre høvdinger og våre fedre, som har syndet mot deg. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, enda vi har satt oss opp mot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Gud og levde ikke efter hans lover, som han la frem for oss ved sine tjenere profetene.

Responsoriesalme

Sal 79 (78)

Omkved: Herre, gjør ikke med oss efter våre synder.

Herre, tilregn oss ikke fedrenes synder,
skynd deg, vis oss din miskunn.
Gi ditt navn ære, og hjelp oss, Gud vår frelser,
for ditt navns skyld utslett vår synd.

La de fangnes sukk nå frem for ditt åsyn,
fri de dødsdømte ut ved din veldige arm.
Og vi ditt folk, den hjord du fører,
vi skal takke deg til evig tid,
lovsynge deg fra slekt til slekt.

Evangelievers

Herre, det du har sagt oss, er ånd og liv. Det er du som har det evige livs ord.

Evangelium

Luk 6,36–38

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Vær barmhjertige, slik som deres Far er barmhjertig.

Døm ikke, så skal dere ikke selv bli dømt! Fordøm ingen, så skal dere ikke selv bli fordømt, men eftergi, så skal dere selv få eftergitt! Gi, så skal dere få, og det et godt mål, et rystet og stappet og toppfullt fange. Men med det mål dere bruker til andre, skal det også bli målt opp til dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Målt med Guds målestokk holder vi dårlig mål. La oss be Herren miskunne seg over oss og gi oss ekte syndserkjennelse og ‑bekjennelse under vår påskeforberedelse:

L: For skriftefedrene og andre sjelesørgere,
at de må hjelpe den enkelte
til å se sitt liv i lys av kravene i Guds ord.

L: For dem som har gjort stor urett mot andre
under utøvelsen av offentlige verv,
at de må få hjelp til ekte omvendelse og rett bot.

L: For folk som er blitt rammet av urett,
om hjelp til å ettergi
slik at de selv kan bli ettergitt.

L: At vi må få mot til å ta livet og våre feil på alvor
og til å søke nærmere inn til Kristus.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som vil tilgi oss våre synder,
hjelp oss til selv å tilgi dem som har gjort urett mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot vårt offer og vår lovprisning. Befri oss ved disse mysterier fra alle fristelser som vil lede oss bort fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 6. 36

Vær barmhjertige likesom deres Far er barmhjertig, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, la dette sakrament rense oss fra synd og gi oss del i den himmelske glede.
Ved Kristus, vår Herre.