2. uke i fasten, onsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F2.3)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37), 22-23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud!
Vær ikke langt borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du er min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, øk kunnskapen om det gode i ditt folk. Skjenk oss din bistand til gode gjerninger her på jorden, så vi når frem til den evige lønn, som du i din nåde gir. Ved vår Herre…

Lesning

Jer 18,18–20

De sa: «Kom, la oss tenke ut onde planer mot Jeremia. For det mangler ikke rettledning hos presten, råd hos den vise eller ord hos profeten. Kom, la oss felle ham med hans egne ord og ikke høre på noe av det han sier!» Herre, lytt til meg! Hør hva mine motstandere sier! Skal en gjengjelde godt med ondt? De har jo gravd en grav for meg; men husk at jeg stod for ditt ansikt for å tale deres sak og vende din harme bort fra dem.

Responsoriesalme

Sal 30 (31)

Omkved: Frels meg, Herre, ved din miskunn.

Løs meg av garnet de satte for meg!
Du er den som verner meg.
I dine hender overgir jeg min ånd;
du har løskjøpt meg Herre, sannhetens Gud.

Jeg hører mange som hvisker -
å, redsel på alle kanter! -
når de samrår seg imot meg
og tenker på å ta mitt liv.

Herre, jeg setter min lit til deg;
jeg sier: «Du er min Gud.»
Mine tider er i din hånd;
fri meg fra mine fiender,
fra dem som forfølger meg.

Evangelievers

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet.

Evangelium

Matt 20,17–28

På den tid tok Jesus fatt på veien opp til Jerusalem. Og under vandringen tok han de tolv for seg og sa til dem: «Vi drar nå opp til Jerusalem, hvor Menneskesønnen skal gis i yppersteprestenes og de lovkyndiges hender. Og de skal dømme ham til døden og utlevere ham til hedningene, til å bli hånet, pisket og korsfestet. Men tredjedagen efter skal han oppstå igjen.»

Siden kom mor til Sebedeussønnene hen til ham sammen med sine sønner, og falt på kne for ham for å be ham om noe. Han spurte henne: «Hva er det du ønsker?» Og hun sier: «Si at mine sønner skal få sitte ved din side i ditt rike - den ene til høyre for deg, og den annen til venstre!» Jesus svarte: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?» De svarer: «Det kan vi.» Da sier han til dem: «Mitt beger skal dere nok få drikke. Men hvem som skal sitte ved min høyre og min venstre side, det er det ikke min sak å avgjøre: Det vil bli slik som min Far har bestemt.»

De ti andre, som hørte dette, ble meget oppbragt på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet hvordan folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvorledes stormennene lar andre få føle sin makt. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave. Slik er nemlig Menneskesønnen kommet: Ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenger for de mange.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus gikk opp til Jerusalem for å utholde det som ventet ham. La oss be ham om hjelp, slik at vi kan være trofaste på vår vandring:

L: Om at Kirken må utholde martyriet
når den blir rammet av det.

L: For alle som har makt
til å påføre andre godt eller vondt,
at de må gjengjelde både godt og ondt med godt
og vise barmhjertighet.

L: For dem som føler det smertefullt
ikke å nå de posisjoner de drømmer om,
at de må lære av Jesu ord og holdning.

L: At vi i denne fastetid
må leve med Kristus under hans vandring mot korset.

Herre Gud, Jesu Kristi Far,
for vår skyld tok din Sønn på seg
sin smertefulle lidelse og død.
Hjelp oss å ta på oss de byrder som livet gir oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i godhet til de offergaver som vi bringer deg. Fri oss ved disse hellige handlinger fra våre synders lenker.
Ved vår Herre…

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 20, 28

Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene,
men for selv å tjene
og gi sitt liv som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, etter din vilje er dette sakrament blitt pant på vår udødelighet. Vi ber deg: La det bli oss en hjelp til evig frelse.
Ved Kristus, vår Herre.