2. uke i fasten, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F2.4)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 139 (138), 23-24

Prøv meg, Gud, og kjenn mine tanker;
se om jeg er på fortapelsens vei,
og led meg på evighetens vei.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du som elsker uskyld og gjenoppretter det som er gått tapt, vend dine tjeners hjerter til deg. Skjenk oss din Ånds lys, så vi står fast i troen og viser den i handling.
Ved vår Herre…

Lesning

Jer 17,5–10

Så sier Herren: Forbannet være den mann som setter sin lit til mennesker, som støtter seg til svake skapninger og vender seg bort fra Herren. Han er som en busk i ødemarken; han får ikke se at lykken kommer, men holder til i tørreste ørken, på saltholdig jord, der ingen bor. Velsignet være den som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt. Hjertet er mer fullt av svik enn noe annet, det kan ikke leges. Hvem skjønner seg på det? Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann efter hans ferd, efter frukten av hans gjerninger.

Responsoriesalme

Sal 1

Omkved: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud.

Salig den som ikke følger de ugudeliges råd
og ikke vandrer syndens vei,
som ikke sitter i spotteres lag,
men har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt.

Han er lik et tre plantet nær rinnende bekker,
som gir sin frukt i rette tid
og ikke står med vissent løv.
Alt hva han gjør, det får han lykke til.

Men slik går det ikke dem som er uten Gud.
De er lik agner som spredes for vinden.
For Herren kjenner veien der de rettferdige vandrer.
Men veien som de ugudelige velger, fører til undergang.

Evangelievers

Salige de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast ved budskapet og ved sin utholdenhet bærer frukt.

Evangelium

Luk 16,19–31

På den tid sa Jesus til fariseerne: «Det var en gang en rik mann som gikk kledd i purpur og fineste lin, og hver eneste dag holdt overdådige fester. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann, som het Lasarus, full av verkende sår. Han ønsket ikke bedre enn å stille sin sult med de smulene som falt fra den rikes bord. Og hundene kom og slikket sårene hans. Så hendte det at den fattige døde, og englene hentet ham og la ham i Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Og da han slo øynene opp i dødsriket, var han i pine; og langt borte så han Abraham og Lasarus som lå opp til hans bryst. Da ropte han til Abraham: 'Far, ha miskunn med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe en finger i vann og væte tungen min. For her i ilden lider jeg store kvaler.' Da svarte Abraham: 'Min sønn, husk at du hadde det godt mens du levde, og Lasarus led vondt; så nå blir han trøstet her, mens du lider. Og dessuten er det satt et dypt svelg mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra over til dere, eller fra dere over til oss, selv om de ønsket det.' Da sa den rike: 'Men da ber jeg deg, far, at du sender ham hjem til oss, for jeg har fem brødre. La ham fortelle dem hva han vet, så at iallfall de kan unnslippe dette pinselsstedet.' Men Abraham sa: 'De har Moses og profetene; de får høre på dem!' Han svarte: 'Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg!' Men Abraham sa: 'Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen oppstår fra de døde.'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Det er sammenheng mellom det liv vi velger å føre her på jorden og vår fremtidige skjebne. La oss be om miskunn fra Gud til rett liv og rett bot:

L: For Kirkens forkynnere og lærere,
at de må lykkes i å hjelpe menneskene ut av sløvhet
når det gjelder dette og det neste liv.

L: For dem som kan gjøre noe med urettferdigheten i verden,
at de må huske at Gud vil kreve dem til regnskap
for hvordan de har forvaltet sitt ansvar.

L: For dem som lider her eller i skjærsilden
på grunn av egne feil og forsømmelser,
om barmhjertighet og utfrielse.

L: Om at vi må stole på Herren og sette vår lit til ham,
både i dette liv og når det gjelder det neste.

Barmhjertige Gud,
du som miskunner deg over syndere,
vi ber deg, hjelp oss å velge og handle rett,
vær du oss nådig og tilgi våre feil.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg, helliggjør vår faste ved dette offer, så våre legemlige botsøvelser blir til gavn for vårt åndelige liv.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 119 (118), 1

Salige er de som vandrer i uskyld,
som følger Herrens lov.

Slutningsbønn

Gud, la dette offer styrke vår tro
og finne uttrykk i vår handling.
Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag