3. uke i fasten, fredag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F3.5)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85), 8. 10

Ingen er som du blant gudene, Herre,
for du er stor og den som gjør undergjerninger;
du alene er Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, fyll våre hjerter med din nåde. Fri oss fra denne verdens villfarelser, og gi oss styrke til å holde fast ved din lære.
Ved vår Herre…

Lesning

Hos 14,2–10

Så sier Herren: Vend om, Israel, til Herren din Gud, for din synd har ført deg til fall. Kom med de rette ord, vend om til Herren og si: «Tilgi all vår skyld, og ta imot vår gode gave, så bringer vi deg offer med våre lepper! Assur kan ikke hjelpe oss. Vi vil ikke ri på hester og ikke lenger si: Vår gud! til det våre hender har gjort. Hos deg finner farløse miskunn.» Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel; han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre seg utover, han skal være fager som oliventreet og ange som skogen på Libanon. De skal atter bo i min skygge, og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintre, få ry som vinen fra Libanon. Hva skal Efraim med avguder mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra meg skal din frukt komme. Hvem er så klok at han skjønner dette, så forstandig at han innser det? Ja, Herrens veier er rette, de rettferdige vandrer på dem, men overtrederne snubler.

Responsoriesalme

Sal 80 (81)

Omkved: Jeg er Herren, din Gud; hør hva jeg sier.

En røst jeg ikke kjenner, sier:
Jeg har løftet byrden fra hans skulder,
befridd hans hender fra åket.
Da du var i trelldom, ropte du til meg, og jeg har fridd deg ut.

Jeg svarte deg fra tordenskyen,
jeg prøvde deg ved stridens vann.
Hør, mitt folk, jeg formaner deg.
Israel, om du bare ville høre meg.

Hos deg må det ikke finnes noen annen gud.
Du må ikke tilbe en fremmed gud.
Det er jeg, Herren din Gud,
som har ført deg ut av Egyptens land.

Om bare mitt folk ville høre meg,
og Israel vandre på mine veier.
Mitt folk ville jeg nære med fineste hvete
og mette det med honning fra klippen.

Evangelievers

Omvend dere, sier Herren; for himlenes rike er kommet nær.

Evangelium

Mark 12,28–34

På den tid kom en av de lovkyndige til Jesus og spurte: «Hvilket er det første bud av alle?» Jesus svarer: «Det første er dette: 'Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hug og all din kraft.' Og det annet er: 'Du skal elske din neste som deg selv.' Noe større bud enn disse finnes ikke.» Den lovkyndige svarer ham da: «Godt svart, rabbi! For det er sant som du sier, både at 'Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham,' og at 'å elske Ham av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv' er langt mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» Da Jesus hørte hvor forstandig han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Den første fredag i mars holdes «kvinnenes internasjonale bønnedag». Egne intensjoner (som f.eks. intensjon nr. 4 og 5 nedenfor) kan tilføyes forbønnene.

Elskede medkristne! Med det store kjærlighetsbud ville Jesus Kristus føre oss inn i det beste av alle riker. La oss med et Kyrie-rop be ham om å få komme stadig nærmere Gud:

L: For Kirkens katekumener,
at de under forberedelsen til dåp påskenatt
må smake mer og mer av den guddommelige kjærlighet.

L: Om at denne kjærlighet
må gjennomtrenge samfunnets ledere,
slik at også samfunnet blir preget av det himmelske håp.

L: For dem som har det vondt,
at Kristi kjærlighet må gi dem fremtidshåp.

L: (For alle kristne kvinner verden over
som tror på bønnens kraft,
at de må få sin tro bekreftet ved Guds barmhjertige svar.)

L: (For…)

L: For Guds folk på dette sted,
at det må vise kristen kjærlighet
mot de fremmede som søker hit.

Himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus har vist oss din kjærlighet.
Gi oss å elske deg av hele vårt hjerte
og vår neste som oss selv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 4,5-42 (om den samaritanske kvinne), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Da Jesus bad om litt å drikke, ville han selv gi det vann som veller frem i det indre som en evig livgivende kilde. La oss be om troens liv for alle døpte:

L: Om at Kirken fortsatt må formidle troens gave
til dem som i dåpen har fått del i det nye liv.

L: At det liv som gis ved sakramentene,
også for folk i samfunnsmessige verv
må føre til syndserkjennelse, bot og omvendelse.

L: For dem som føler seg utstøtt av samfunnet
som følge av eget liv og egen livsførsel,
at de hos Kristus og i Kirken må finne troens liv.

L: At vi i likhet med den samaritanske kvinne
må bringe videre vitnesbyrdet om den tro
vi har fått motta i møte med Jesus Kristus.

Barmhjertige Gud,
du som alt i ørkenen slukket folkets tørst
ved strømmende vann fra klippen, vi ber deg,
gi også troens liv til oss, dine døpte barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til de gaver som vi bærer frem for deg.
Vi ber deg: La dem bli deg til behag og oss til frelse.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kfr. Mark 12, 33

Å elske Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv
er større enn alle ofre.

Slutningsbønn

Herre, la din guddommelige kraft fornye oss på legeme og sjel, så det sakrament vi har mottatt, blir oss til evig forløsning.
Ved Kristus, vår Herre.