4. uke i fasten, lørdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F4.6)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 18 (17), 5-7

Dødens rep omgav meg,
dødsrikets snarer fanger meg.
I min trengsel ropte jeg til Herren,
og han hørte min røst fra sitt hellige tempel.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, ha medynk med oss og styrk våre hjerter. Gi oss et ydmykt sinn så vi kan være deg til behag.
Ved vår Herre…

Lesning

Jer 11,18–20

Herren selv gav meg kjennskap, jeg fikk vite om det; du lot meg dengang se hva de gjør. Jeg hadde vært troskyldig som et lam som føres bort for å slaktes. Jeg visste ikke at de tenkte ut onde planer mot meg og sa: «La oss ødelegge både treet og frukten. Vi utrydder ham fra de levendes land, så hans navn ikke lenger blir nevnt.» Herre, hærskarenes Gud, du rettferdige dommer, som gransker hjerter og nyrer, la meg få se at du tar hevn over dem; for jeg har overlatt min sak til deg.

Responsoriesalme

Sal 7

Omkved: Du er min Gud, jeg håper på deg.

Herre, min Gud, hos deg søker jeg ly,
frels meg og fri meg fra alle som jager meg.
Så de ikke fører meg bort,
river meg i stykker som løver, uten at noen redder.

Døm meg, Herre, efter min rettferd og uskyld.
Gjør slutt på gudløses ondskap.
Men la den rettskafne bli stående, rettferdige Gud,
du som prøver hjerte og sinn.

Gud er det skjold som verner meg,
han hjelper de oppriktige av hjertet.
Gud, den rettferdige dommer,
sen til å vise sin harme.

Evangelievers

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne sønn. Alle som tror på ham, har det evige liv i eie.

Evangelium

Joh 7,40–53

På den tid hørte noen i mengden hva Jesus sa og utbrøt: «Dette er virkelig profeten!» mens andre sa: «Han er Messias!» Da svarte noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier kanskje ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra landsbyen Betlehem?» I mengden var det da delte meninger om ham; noen ville arrestere ham, men ingen fikk lagt hånd på ham.

Tempelvakten kom så tilbake til yppersteprestene og fariseerne, som spurte dem: «Hvorfor har dere ikke bragt ham med?» Vaktfolkene svarte: «Aldri har noe menneske talt som denne mann!» Da svarte fariseerne dem: «Dere har vel ikke latt dere føre vill, dere også? Er det vel kanskje noen av rådsherrene eller av fariseerne som tror på ham? Bare denne hopen, som ingenting kjenner til Loven - forbannet er den!» Nikodemos, en av deres egne, som tidligere hadde vært hos Jesus, sier da til dem: «Vår Lov dømmer da vel ikke en mann før han er blitt forhørt, så man har fått rede på hva han gir seg av med?» De svarte: «Er kanskje du også fra Galilea? Undersøk, så skal du få se at i Galilea oppstår der ingen profet.» Så gikk de hver til sitt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vår Herre og Frelser har opplevd hvordan det er å bli utsatt for vilkårlig forfølgelse. La oss be til ham for alle andre som opplever det samme:

L: For kristne som forfølges,
ikke fordi de har gjort noe galt,
men fordi de holder fast ved Kristus,
om hjelp og utholdenhet.

L: Om omvendelse for alle med makt og myndighet
som fristes til å bruke makten
illegitimt eller urettferdig.

L: For dem som lider under politisk vold og forfølgelse,
at de må fatte håp om rettferdighet og utfrielse.

L: At vi må behandle våre medmennesker
med den største respekt og rettferd.

Evige Gud,
din Sønn, vår Herre og mester,
skydde aldri sine motstandere.
Gi oss troskap og utholdenhet i vår tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 9,1-41 (om den blindfødte), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst. La oss be om opplysning:

L: For alt Guds folk
som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,
at det ikke igjen må miste Guds vei av syne.

L: For dem som har ansvar
for å opprettholde et godt og stabilt samfunn,
at de ikke må skygge for det guddommelige lys.

L: For alle som lider
som følge av medfødt åndelig blindhet,
at de gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet.

L: For oss på dette sted,
som har sett det guddommelige lys,
at vi må vise kristen omsorg for katekumenene.

Lysenes Gud,
du som vil opplyse hvert menneske,
gi at ditt lys får trenge stadig dypere inn i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg: Ta imot våre offergaver og vær oss nådig. Selv om vi i alle ting søker vårt eget, så bøy våre hjerter etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Pet 1, 19

Vi er frikjøpt ved Kristi, det lyteløse og plettfrie offerlams kostbare blod.

Slutningsbønn

Herre, vi takker deg for dine gaver og ber deg at du ved dem vil bringe ditt eget bilde frem i oss.
Ved Kristus, vår Herre.