5. uke i fasten, torsdag

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra F5.4)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Hebr 9, 15

Kristus er mellommann for en ny pakt.
Ved hans død har de kalte fått del i den evige arvelodd
som var dem lovet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i nåde til oss som setter vårt håp til din miskunn. Rens oss fra all synd og hjelp oss å leve etter din vilje, så vi kan få del i den arv som du har lovet oss.
Ved vår Herre…

Lesning

1 Mos 17,3–9

I de dager kastet Abram seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud talte til ham:

«Se, jeg slutter en pakt med deg, du skal bli far til mange folk. Du skal ikke lenger hete Abram, men Abraham skal være ditt navn; for jeg gjør deg til far for en mengde folk.

Jeg lar deg vokse og øke og gjør deg til folkeslag; konger skal gå ut fra deg. Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine efterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for dine ætlinger efter deg. Landet du bor i som fremmed, hele Kanaans land, gir jeg deg og din ætt som eiendom til evig tid; og jeg vil være deres Gud.» Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og dine efterkommere fra slekt til slekt.»

Responsoriesalme

Sal 104 (105)

Omkved: Herren minnes sin pakt til evig tid.

Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.
Kom i hu hans underverk,
hans tegn og hans uttalte dommer.

Dere, hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob, hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud.
Hans rett råder over hele jorden.

Han minnes sin pakt til evig tid,
det ord han gav til tusen slekter,
den pakt han sluttet med Abraham
og eden han sverget til Isak.

Evangelievers

Lytt til Herrens røst i dag, forherd ikke deres hjerter.

Evangelium

Joh 8,51–59

På den tid sa Jesus til jødene: «Sann hva jeg sier: Den som holder fast ved mitt ord, han skal aldri i evighet se døden.»

Jødene sa da: «Nå er vi overbevist om at du er besatt. Abraham døde, og profetene likeså; men du sier at den som holder fast ved dine ord, han skal aldri i evighet lære døden å kjenne? Er du kanskje større enn vår far Abraham, som er død? Profetene også er døde. Hvem gjør du deg selv til?» Jesus svarte: «Dersom jeg hedret meg selv, ville min heder ingenting være; men det er min Far som ærer meg, han som dere kaller deres Gud, ennskjønt dere kjenner ham ikke. Men jeg kjenner ham, og dersom jeg sa: 'Jeg kjenner ham ikke', ville jeg være en løgner som dere. Ja, jeg kjenner ham, og holder fast ved hans ord. Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag; han fikk også se den, og var lykkelig».

Da sa jødene til ham: «Du er ennå ikke femti år, og har sett Abraham?» Jesus svarte: «Sann dette mitt ord: Jeg Er, før Abraham var.» Da tok de opp sten for å kaste på ham, men Jesus trakk seg bort, og forlot templet.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Gud sluttet pakt med Abram og gav ham navnet Abraham. La oss vende oss til Kristus som var før Abraham:

L: Om at du, Jesus Kristus, overalt og med stor kraft må bli forkynt,
også når budskapet blir opplevd som urimelig.

L: For de mektige som har vanskelig for å bøye seg,
om hjelp til ydmykhet og respekt.

L: For de svake og lidende,
at de må finne trøst og hjelp.

L: At vi må finne trøst i å ha Abraham som vår tros-far
og i deg, Kristus, som vår bror og Frelser.

Himmelske Far,
din Sønn Er før Abraham, men steg ned og ble menneske.
Gi oss som holder fast ved ditt og hans navn,
å finne vårt fremtidshåp i det.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Dersom man på en av ukens dager, spesielt i år B og C, leser Joh 11,1-45 (om Lasarus), kan gjerne disse forbønner brukes:

Kjære kristne! Ved dåpen har Den Hellige Ånd åpnet gravene og gitt oss del i det nye liv som Gud hadde lovet alt i Den gamle pakt. La oss be om å bli bevart i dette liv:

L: For alle kristne i hele verden,
at årets påskefeiring må fornye bevisstheten
om det nye og evige liv som vi mottok ved vår dåp.

L: At det håp som Kristus alt tente i verden
da han vakte Lasarus opp fra de døde,
også med rette må prege den offentlige virksomhet.

L: At de som sørger etter å ha mistet sine kjære,
må få nytt håp fra Kristus som oppvekker døde.

L: At vi i vår omgang med dem som har mistet sine kjære,
likesom Jesus må gråte med de gråtende.

Allmektige, evige Gud,
ved Kristus, han som er oppstandelsen og livet,
har du gitt oss det evige liv,
Gi oss å forbli i dette liv.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot oss som setter vårt håp til din miskunn. Rens oss fra all synd og hjelp oss å leve etter din ville, så vi kan få del i den arv som du har lovet oss.
Ved vår Herre…

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Pasjonsprefasjon I
Korsets kraft

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
For ved din Sønns frelsende lidelse
lærte verden din storhet å kjenne.
Ved korsets seier ble verden dømt,
og den korsfestede åpenbarte sin velde.
Derfor lovpriser også vi deg, Herre,
idet vi sammen med alle engler og hellige jublende istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Rom 8, 32

Gud sparte ikke sin egen Sønn, men prisgav ham for oss alle:
I ham har han gitt oss del i alle sine gaver.

Slutningsbønn

Herre, i dette hellige måltid har du skjenket oss frelsens gave. Vi ber deg: La dette sakrament som du styrker oss med her i tiden, gi oss del i det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre.