Den hellige Paul Miki og hans ledsagere (6. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb06)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Paul Miki og hans ledsagere

Martyrer i Japan

Messens tekster

Fellesmesser for martyrer: For flere martyrer.

Kirkebønn

Evige Gud, alle helliges styrke, du kalte de salige martyrer Paul Miki og hans ledsagere inn til livet ved martyrdøden på korset. Gi oss på deres forbønn mot til å fastholde inntil døden den tro vi bekjenner. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den 6. februar 1597 led den hellige Paul Miki sammen med 25 av hans japanske landsmenn martyrdøden ved korsfestelse utenfor Nagasaki. La oss føye våre forbønner sammen med deres bønner:

L: For Kirken i Japan,
at den må formidle Evangeliets budskap
til velsignelse for menneskene.

L: For alle med samfunnsansvar i Japan,
at de med sitt politiske, økonomiske og tekniske virke
må gjøre verden bedre for det enkelte menneske.

L: For dem som lider
fordi Guds vilje og kall ikke blir respektert,
at lidelsen må bære velsignelsens frukter.

L: Om kristent brorskap mellom oss og landene i Øst-Asia.

Himmelske Far,
du som har latt Evangeliet bære ekte frukt i Japan,
hør våre bønner sammen med bønnene fra Japans martyrer.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.