Den hellige Hieronymus Emiliani (8. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb08.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Hieronymus Emiliani

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For lærere og barneoppdragere.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, all miskunns Far, i den salige Hieronymus Emiliani gav du foreldreløse barn en kjærlig far. Hjelp oss på hans forbønn å holde fast ved vår dåpspakt, den som gav oss rett til å kalles dine barn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den hellige Hieronymus Emiliani og hans medbrødre ble til trøst og hjelp for fattige, syke og foreldreløse. La oss be:

L: For alle ordensfolk
som utfører karitativt arbeid,
at de må formidle like god hjelp som Hieronymus gav.

L: For soldater og andre som er satt til å anvende makt,
at de i møte med livets vanskeligheter
må innse at det finnes andre og viktigere dimensjoner.

L: For foreldreløse og for alle dem
som ikke får leve sammen med begge foreldrene,
om styrke og hjelp fra kristne medmennesker.

L: For alle hos oss som stifter familier og får barn,
om hjelp til å skape gode oppvekstvilkår.

Barmhjertige, evige Gud,
du som har skapt oss til et liv under din velsignelse,
hjelp oss til som den hellige Hieronymus Emiliani
å formidle din velsignelse til de vanskeligstilte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.