Den hellige Kyrillos, munk, og Den hellige Methodios, biskop (14. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb14)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Kyrillos, munk, og Den hellige Methodios, biskop

Vernehelgener for Europa

Inngangsvers

Dette er de hellige Guds venner
som vant ære ved å forkynne den guddommelige sannhet.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, ved de salige brødre Kyrillos og Methodios sendte du Evangeliets lys til de slaviske folk. Gjør våre hjerter åpne for ditt ord, så vi som ett folk står samlet i bekjennelsen av den sanne tro. Ved vår Herre …

Lesning

Apg 13,46–49
Så vender vi oss til hedningene

I de dager erklærte Paulus og Barnabas klart og uten omsvøp overfor jødene: «Det var vår plikt først å forkynne Guds ord for dere. Men siden dere viser det fra dere og ikke anser dere selv verdige til det evige liv – vel, så vender vi oss til hedningene! For det er den befaling vi har fått fra Herren: ‘Jeg har satt deg til et lys for hedningene, – og du skal være dem til frelse, like til jordens grenser.’»

Disse ordene vakte glede blant hedningene, og de gav seg til å prise Herrens ord. Og så mange av dem som var bestemt til det evige liv, kom til troen. Slik bredte Herrens ord seg over hele egnen.

Responsoriesalme

Sal 116,1. 2

Omkved: Gå ut og forkynn evangeliet verden over.
Eller: Halleluja.

Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham, alle folkeslag.

Stor er hans miskunn mot oss.
Herrens troskap varer evig.

Evangelievers

Luk 4,18

(Halleluja.) Herren har sendt meg med gledesbud til de fattige,
for å forkynne frihet for de fangne. (Halleluja.)

Evangelium

Luk 10,1–9
Avlingen er rik, men høstfolkene få

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke.

Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den. Og gå så av sted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis.

Men når dere tar inn i et hus, så si først: Guds fred i huset. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv.

Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd.

Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: ‘Guds rike står for døren!’»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Kyrillos og den hellige Methodios er vernehelgener for Europa. La oss be om hjelp til åndelig enhet i vår verdensdel:

L: For pave Frans og for Europas øvrige biskoper,
om forpliktende enhet og fellesskap i Kristus.

L: For de slaviske nasjoner, folk og regjeringer,
om hjelp til å skape en god fremtid
basert på evangeliet som Kyrillos og Methodios forkynte.

L: For alle som lider
på grunn av undertrykkelse og splittelse.

L: Om at også vi må bringe ut evangeliet
som de hellige brødre fra Saloniki kom med.

Allmektige Gud,
du som kalte og helliget Kyrillos og Methodios,
vi ber deg, gjør også nå store gjerninger i Europa.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i godhet til de gaver som vi bærer frem for din majestet til minne om de salige Kyrillos og Methodios, og gi at de må bli tegn på det nye menneske, forsonet med deg i kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Jf. Mark 16,20

Disiplene gikk ut og forkynte Evangeliet,
og Herren selv virket med og bekreftet budskapet,
gjennom alle de jærtegn som fulgte det.

Slutningsbønn

Gud, alle folkeslags Far, du har gjort oss delaktige i det ene brød og den ene Ånd og til det evige livs medarvinger. Gi i godhet på denne fest for de salige Kyrillos og Methodios at mangfoldet av dine barn må bli bevart i den samme tro og bli bygd opp til et felles rettferdighetens og fredens rike. Ved Kristus, vår Herre.