De syv stiftere av servitterordenen (17. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb17)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: De syv stiftere av servitterordenen

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Herre, fyll oss med den samme kjærlighet du gav stifterne av servitterordenen, de som tjente Guds mor med hengivenhet, og førte ditt folk nærmere deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag de syv kjøpmenn fra Firenze på 1200-tallet som trakk seg tilbake og grunnet et fellesskap av Marias tjenere, den senere servitterordenen. La oss vende oss til Herren i bønn for alle som vil tjene ham:

L: For legfolk i Kirken som har et spesielt kall fra Gud,
at de må få mulighet til å realisere kallet.

L: For alle som driver handels- eller forretningsvirksomhet,
at de stadig må spørre hva som er Guds vilje.

L: For dem som lider,
at de må få hjelp gjennom Kristi og Marias tjenere.

L: For alle i vårt land
som tilhører institutter for viet liv,
selskaper for apostolisk liv
og kristne organisasjoner og foreninger.

Himmelske Far,
du som kaller og utruster oss til tjeneste for deg,
gi at den enkelte må se sitt oppdrag,
og få mulighet til å virkeliggjøre det.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.