Den hellige Peter Damian (21. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb21)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Peter Damian

Biskop og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for kirkelærere, eller Fellesmesser for Kirkens hyrder: For biskoper.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gav oss den salige biskop Peter Damian til lærer og forbilde. Hjelp oss å følge ham og sette Kristus over alt annet, så vi i din Kirkes tjeneste føres frem til den evige glede. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Benediktinermunken, kardinalen og kirkelæreren, den hellige Peter Damian, var en av de mest energiske forkjempere for kirkelig reform på 1000-tallet. La oss be om riktig reform også i vår tid:

L: For alle som har innflytelse
på den teologiske og kirkepolitiske utvikling,
at de må ledes av ønske om å fornye Kirken
i samsvar med Kristi vilje.

L: For statslederne og andre offentlige personer,
at de personlig må bøye seg for den kristne moral
og akseptere Kirkens plass og uavhengige oppdrag.

L: For alle som lider
fordi ansvarlige i Kirke eller samfunn svikter.

L: At ordensreglene og ordensinstituttene hos oss
må være til hjelp for folk med et kall fra Kristus
til etterfølgelse i form av viet liv.

Allmektige, evige Gud,
du som lot den hellige Peter Damian virke i din Kirke,
bruk oss i din tjeneste til Kirkens fornyelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.