Den hellige Gregor av Narek (27. februar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Feb27)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Gregor av Narek

Abbed og kirkelærer

Innført i Kirkens generalkalender av pave Frans i 2021

Messens tekster

Fellesmesser for kirkelærere eller for hellige menn og kvinner.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud,
du som med mystikkens lærdom
i din nåde fylte den hellige Gregor, en lærer og pryd for det armenske folk,
gi oss ved ham som lærer å fatte kunsten å tale med deg
og stadig styrke vårt liv ved Kirkens sakramenter.
Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Kjære medkristne! Kirken i Armenia har gjennom sin sønn, den hellige Gregor av Narek, pekt for oss på veien til enhet med Gud. La oss be:

L: For alle med lederansvar i Kirken,
at de må sette hjertets lengsel etter enhet med Gud
fremst i sin tjeneste.

L: For det armenske folk,
både i dagens Armenia og i diasporaen,
at de blir kjent med og tar til seg arven fra den hellige Gregor.

L: For alle med et knust og angrende hjerte,
om nåde til å se hjertets sukk
som en vei til velsignelse fra Gud.

L: For oss alle,
at vi må verdsette de store åndelige gaver vi har mottatt
fra det armenske klostervesen gjennom 1700 år.

Barmhjertige og gode Gud,
du lar vår menneskelige natur bli ett med din guddommelige natur.
Hjelp oss å følge den veien du har vist
gjennom den hellige Gregor og andre av de hellige oversettere.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.