Helgenenes herlighet (prefasjon)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Helgenprefasjon I)
Hopp til navigeringHopp til søk
66 [64]. Denne prefasjon brukes i messer for «allehelgen», for kirkers verne- og navnehelgener, og på høytider og fester for helgener som ikke har egen prefasjon. Den kan også brukes på helgeners minnedager.
Helgenprefasjon I
Helgenenes herlighet

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Din herlighet lyser fra helgenenes skare,
for ved å krone deres fortjenester,
kroner du dine egne gaver.
Du gir oss et forbilde i deres liv,
del i deres samfunn og hjelp i deres forbønn.
Omgitt av denne hærskare av vitner,
kjemper vi med utholdenhet den strid du har kalt oss til,
så vi sammen med dem
kan vinne den uforgjengelige herlighets krone,
ved Kristus, vår Herre.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
og med helgenenes talløse skare din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer: