Herre, øv ditt verk med dine armers kraft, spre de hovmodige og opphøy de ringe (AH135)