Herre, du gir meg livet igjen, og min sorg skal vendes til glede (AH115)