Herre, min styrke, deg har jeg hjerelig kjær (AH119)