Den hellige Raimund av Peñafort (7. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan07)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Raimund av Peñafort

Prest

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder.

Kirkebønn

Evige Gud, du lot den salige Raimund bringe trøst og godhet til syndere og fanger. Løs oss på hans forbønn fra syndens trelldom, så vi med fritt hjerte kan tjene deg. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi minnes i dag 1200-tallets kirkerettslærde dominikaner fra Spania, den hellige Raimund, som endog sørget for at et par pavebrev til erkebiskopen av Nidaros gled inn i den universelle kirkerett. La oss vende oss til Gud i bønn:

L: For Kirkens skriftefedre og andre sjelesørgere,
at de må kjenne de kristnes retter og plikter
og med omsorg lede det enkelte menneske mot Gud.

L: For dem som har ansvar for det borgerlige samfunns
lov og rett vedrørende ekteskapet og familien,
om respekt for den guddommelige rett.

L: For alle som lider under egen synd og skyld,
om delaktighet i Guds og menneskers nåde og trøst.

L: For ordenssamfunnene og deres ledere,
at de må bruke sin myndighet og sine muligheter
til å lede søkende mennesker nærmere Gud.

Himmelske Far,
du lot den hellige Raimund føre oss nærmere deg.
Lytt til hans bønn for oss som i dag søker din vei.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.