Den hellige Antonius (17. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan17)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Antonius

Abbed

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 92 (91),13–14

Den rettferdige skal blomstre som palmetreet;
som en seder på Libanon skal han vokse –
plantet i Herrens hus, i vår Guds forgård.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du gav den salige abbed Antonius nåde til å tjene deg ved sitt strenge liv i ørkenen. Gi oss på hans forbønn styrke til å fornekte oss selv og elske deg over alle ting. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Jesus sa: «Vil du være fullkommen, da gå bort og selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, – så får du en skatt i himlene. Og kom så og følg meg.» La oss be ham i sin miskunn gi oss nåde, slik den hellige Antonius fikk det, til å følge disse ord av Jesus:

L: For dem som vet seg kallet til et gudviet liv,
at de må få nødvendig hjelp til å følge kallet.

L: For alle forvaltere av makt og penger,
at de må gjennomtrenges av en asketisk ånd.

L: For dem som lider under ensomhetens byrder.

L: Om at vi må finne glede og styrke i beretningene
om Antonius og de andre ørkenfedre.

Himmelske Far,
ved din Sønn og de hellige viser du oss det ekte liv.
Gi at den hellige abbed Antonius må lede oss
til å følge ditt kall på veien mot deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot disse gaver som vi, dine tjenere, har lagt på ditt alter for å minnes den salige Antonius. Sett oss fri fra jordiske bånd og lenker, så vi finner vår rikdom i deg alene. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 19,21

Vil du være fullkommen, gå da bort og selg det du eier,
gi det til de fattige og følg meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du lot den salige Antonius seire over mørkets makter. Hjelp oss som du har mettet med frelsens sakramenter, så også vi overvinner alle fiendens anslag. Ved Kristus, vår Herre.