Den hellige Henrik (19. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jan19)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Henrik

Biskop og martyr, Finlands vernehelgen

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, din biskop Henrik ofret sitt liv for den kristne tro i Finland, og du gav ham martyrpalmen ved en ærefull død. Vi ber deg: Gi oss ved hans fortjenester og forbønn din nåde og evig herlighet. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Biskop Henrik som var kommet til Uppsala i 1153 – samtidig med kardinal Nicholas Brekespear, den senere pave Hadrian IV – dro omkring 1155 sammen med kong Erik IX på korstog til Finland og led der et par år senere martyrdøden. La oss be om den nåde som den hellige biskop Henrik ønsket for finnene:

L: For dem som har sett Evangeliets glade budskap,
at de må forene iver for Evangeliet
med respekt for enkeltmenneskets verdighet og frihet.

L: For det finske folk og deres land.

L: For dem som lider fordi de ikke kjenner Evangeliet,
at intet må hindre dem i å høre budskapet fra Gud.

L: For Kirken i Finland,
og for biskop N. av Helsinki.

L: Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.

Himmelske Far,
du sendte ditt ord
til det finske grenseland mellom øst og vest.
Se fortsatt i nåde til ditt folk,
på forbønn av den hellige biskop Henrik.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.