Den hellige Knut (10. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul10)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Knut

Martyr, Danmarks vernehelgen

Fellesmesser for martyrer: For en martyr – utenfor påsketiden

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du æret din Kirke da du gav den salige kong Knut martyrpalmen, og du viste oss hans hellighet gjennom store undergjerninger. Likesom han fulgte Herren i lidelse, gi at også vi vandrer i Kristi fotspor og når frem til de evige gleder. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Foran alteret i St. Alban-kirken i Odense ble den danske kong Knut drept med en lanse etter å ha arbeidet for sterkere kristning av sitt land og folk og vist seg tro mot paven i Roma. La oss be om evne og vilje til å arbeide for det riktige:

L: For kristne over hele verden,
at de hver på sin plass
må bidra til kristen tenkning og holdning.

L: For kong (dronning) N. av Danmark,
for den danske statsmakt og for folket i Danmark.

L: For kvinner og andre som undertrykkes,
at de må nyte godt av en mer kristen samfunnsånd.

L: For våre brødre og søstre i København bispedømme,
og særlig for biskop N.

Himmelske Far,
du som tidligere har vist din godhet
mot dem som kom den hellige Knut ihu,
før alle oss kristne i Norden på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.