Den hellige Henrik (13. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul13)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Henrik

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du fylte den salige Henrik med dine nådegaver og løftet ham fra det jordiske rike han forvaltet, til himmelens herlighet. Gi at vi på hans forbønn under livets skiftende kår søker deg med rent sinn. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! I år 1014 kronet pave Benedikt VIII den tyske og italienske konge Henrik til keiser. La oss be om iver for Kirkens sak, slik denne hellige keiser viste:

L: For Kirken i dens møte med statens representanter,
at den må bidra med råd, forbønn og velsignelse
– til beste for menneskene i tid og evighet.

L: For statens ansvarlige personer,
at de også må legge forholdene til rette
slik at Guds rike kan vokse i menneskene,
og at de selv må ivre for dette rikes fremgang.

L: For dem som har det vondt,
at de må møte en kristen-inspirert stat.

L: For vår konge N. og dronning N. (dronning N. og prins N.).

Allmektige, evige Gud,
du som har gitt Henrik den evige seierskrone,
gi at de som har ansvar for fred og enhet i verden,
må vinne seier ved deg i tid og evighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.