Den hellige Laurentius av Brindisi (21. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul21)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Laurentius av Brindisi

Prest og kirkelærer

Messens tekster

Fellesmesser for Kirkens hyrder, eller Fellesmesser for kirkelærere, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner.

Kirkebønn

Gud, allmektige Far, til ditt navns ære og til sjelenes frelse gav du den salige prest Laurentius rådets og styrkens ånd. Gi oss på hans forbønn del i den samme ånd, så vi får innsikt i våre oppgaver og styrke til å utføre dem. Ved vår Herre …

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fransiskanerkonventualen og kirkelæreren, den hellige Laurentius fra Brindisi i Syd-Italia gjorde mye for å utbre Evangeliet og fremme Kirkens stilling på overgangen mellom 15- og 1600-tallet. La oss be om iver for Guds rike:

L: For alle som forkynner Evangeliet,
at de gjennom et godt og fromt liv
må bekrefte hva de med ord forkynner.

L: For dem som besitter verdslig makt,
at de må skape og opprettholde
gode og trygge samfunn
der Evangeliet har gode livsvilkår.

L: For de lidende.

L: For vårt forholdt til den salige Jomfru Maria,
at det må styres av en god og helhetlig mariologi.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som helliget Laurentius av Brindisi,
lær oss din sannhet og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.