Den hellige Birgitta (23. juli)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra Jul23)
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Birgitta

Nonne
Vernehelgen for Europa

Messens tekster

Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For hellige kvinner, eller Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du åpenbarte himmelens mysterier for den salige Birgitta mens hun fordypet seg i din Sønns lidelse. La oss, dine tjenere, engang få juble av glede ved åpenbaringen av din herlighet. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 2,19–20
Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg

Brødre, nå er det slik at jeg takket være Loven er død for Loven, men lever for Gud.

Jeg er nemlig korsfestet med Kristus, og det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg.

Og om jeg fremdeles lever på jorden, lever jeg i tro på Guds sønn, han som har vist sin kjærlighet til meg og ofret seg selv for min skyld.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 ℟ 2a

Omkved: Jeg vil love Herren til hver en tid.

Jeg vil love Herren til hver en tid.
Min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
De fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans herlige navn.
Jeg søkte Herren og han svarte meg,
fra alt som skremte, berget han meg.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige ropte og Herren gav svar.
Han frelste ham fra alle trengsler.

Herrens engel verner de gudfryktige,
fører dem og frir dem ut.
Smak og se at Herren er god.
Salig den mann som tar sin tilflukt til ham.

Frykt Herren, alle hans hellige.
De som frykter ham, lider ingen nød.
Løvens barn kan lide sult og savn.
Den som søker Herren har alle goder.

Halleluja

Joh 15,9b.5b

Halleluja. Bli i min kjærlighet, sier Herren.
Den som blir i meg, som jeg i ham,
han bærer frukt i mengde. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,1–8
Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde

På den tid sa Jesus: «Jeg er det sanne vintre, og min Far er vindyrkeren. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, skjærer han bort; men hver og en som bærer frukt, renser han, så den kan bære mer. Dere er allerede renset, ved det ord jeg har forkynt dere; bli i meg, som jeg i dere.

Som vinranken ikke kan bære frukt av seg selv, men bare i forening med vinstokken, slik kan heller ikke dere bære frukt uten å bli i meg.

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, som jeg i ham, han bærer frukt i mengde; men skilt fra meg kan der ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, han kastes bort, som en vissen gren; og de visne grenene blir samlet i en haug og kastet på ilden, hvor de brenner.

Dersom dere blir i meg, og mine ord i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det.

Det blir min Far til ære, når dere bærer frukt i mengde, og da er dere mine disipler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Den hellige Birgitta er den eneste av Guds tjenere fra Norden som har fått en plass i den universelle helgenkalender. La oss be Gud bruke også oss i sin tjeneste:

L: For skriftefedrene og Kirkens øvrige hyrder,
at de må lytte til de kvinner og menn
Gud utvelger til talerør for seg.

L: For kvinner og menn i høy stilling,
at de må gi livet sitt i tjeneste for Gud.

L: For de lidende,
at de må finne trøst i åpenbaringen fra Gud.

L: For Europas folk, for birgittinerne,
for paven og for hele Den katolske kirke,
om troskap i tjenesten og velsignelse.

Himmelske Far,
du som kalte og utrustet den hellige Birgitta
til å være jordisk og åndelig mor,
vi ber deg, handle også med oss på hennes forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.